Hội thi sáng kiến của lực lượng vũ trang Đà Lạt

05:07, 03/07/2020

(LĐ online) - Ngày 3/7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức Hội thi sáng kiến LLVT thành phố năm 2020...

(LĐ online) - Ngày 3/7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức Hội thi sáng kiến LLVT thành phố năm 2020. Hội thi nhằm phát huy vai trò của tập thể và cá nhân trong hoạt động sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong tình hình mới. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của LLVT.
 
 
Các đội thi trình bày sáng kiến với nhiếu ý tưởng mới, sáng tạo, khoa học, ứng dụng sát thực tiễn tại hội thi
Các đội thi trình bày sáng kiến với nhiếu ý tưởng mới, sáng tạo, khoa học, ứng dụng sát thực tiễn tại hội thi
 
Tham dự Hội thi có đông đủ đại diện Ban CHQS thành phố và Ban CHQS 16 phường, xã trong thành phố Đà Lạt. Hội thi thu hút 26 sáng kiến phong phú, đa dạng trên rất nhiều lĩnh vực về tham mưu chính trị, hậu cần, kỹ thuật… Điển hình như sáng kiến cải tiến “giá điều chỉnh ngắm bắn” trong quá trình huấn luyện cho chiến sĩ trong lực lượng dân quân; sáng kiến về “mô hình máy bay chiến đấu SU - 27 điều khiển từ xa” là mô hình mô phỏng máy bay SU - 27 dùng để phục vụ công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội chủ lực; sáng kiến về “mô hình bệ phóng nổ điều khiển từ xa”; sáng kiến “ bia bảng gấp”; “giá để công cụ A2 cơ động”… của các đội thi đến từ 17 đơn vị thuộc Ban CHQS thành phố Đà Lạt. 
 
Các đội thi có sáng kiến phải đảm bảo đúng quy định của Ban tổ chức  Hội thi. Các sáng kiện dự thi phải không có tranh chấp về bản quyền, không trùng lặp với các sáng kiến cùng loại đã được chứng nhận. Sáng kiến phải được hoàn thiện ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Sản phẩm phải có tính mới, sáng tạo, khoa học, có yếu tố vận dụng công nghiệp 4.0, có hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và có thể nhân rộng mô hình, ứng dụng vào thực tiễn hoạt động chuyên môn.
 
Qua Hội thi góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm sáng kiến trong toàn LLVT thành phố; tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị. Góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay.
 
Kết quả, giải Nhất thuộc về sáng kiến của Ban CHQS phường 9, giải Nhì thuộc về sáng kiến của Ban CHQS phường 5, giải Ba là sáng kiến của Ban CHQS phường 3 và 2 giải Khuyến khích cho sáng kiến của Ban CHQS phường 7 và phường 11. 
 
NGUYỆT THU