Thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

06:07, 03/07/2020

(LĐ online) - Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo...

(LĐ online) - Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trên cơ sở tổ chức lại Trường THCS Võ Nguyên Giáp trực thuộc UBND huyện Đam Rông, có trụ sở đặt tại xã Rô Men (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).
 
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Sở GD&ĐT ban hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ.
 
TUẤN HƯƠNG