Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2021

06:04, 13/04/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1318 hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1318 hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra từ ngày 6 - 9/7/2021, trong đó, hai ngày thi chính là ngày 7 và 8/7/2021. 
 
Cụ thể, ngày 7/7/2021, buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút), giờ phát đề cho thí sinh: 7h30, giờ bắt đầu làm bài: 7h35. Buổi chiều thi Toán (90 phút), giờ phát đề cho thí sinh: 14h20, giờ bắt đầu làm bài: 14h30. 
 
Ngày 8/7/2021, buổi sáng thi bài thi tổ hợp về Khoa học tự nhiên, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, (tổng thời gian làm bài 150 phút, mỗi môn 50 phút), giờ phát đề cho thí sinh môn thứ nhất: 7h30; giờ phát đề cho thí sinh môn thứ 2: 8h30; giờ phát đề cho thí sinh môn thứ 3: 9h30. Bài thi tổ hợp về Khoa học xã hội, gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, (tổng thời gian làm bài 150 phút, mỗi môn 50 phút), giờ phát đề cho thí sinh môn thứ nhất: 7h30; giờ phát đề cho thí sinh môn thứ 2: 8h30; giờ phát đề cho thí sinh môn thứ 3: 9h30. Buổi chiều thi Ngoại ngữ (60 phút), giờ phát đề cho thí sinh: 14h20, giờ bắt đầu làm bài: 14h30. 
 
(Lưu ý: các thí sinh chỉ được dự thi duy nhất 1 bài thi tổ hợp hoặc tổ hợp Bài thi Khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp Bài thi Khoa học xã hội).
 
Trước đó, ngày 6/7, vào lúc 14h, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. 
 
M. ĐẠO