Dân vận khéo ở Đinh Lạc

05:04, 14/04/2021

Đinh Lạc (Di Linh) hôm nay đang đổi thay, khởi sắc từng ngày; đặc biệt là mọi mặt đời sống của người dân không ngừng được nâng lên...

Đinh Lạc (Di Linh) hôm nay đang đổi thay, khởi sắc từng ngày; đặc biệt là mọi mặt đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Để có được những kết quả đó, không thể không kể đến vai trò của công tác dân vận tại địa phương thời gian qua.
 
Người dân xã Đinh Lạc chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn
Người dân xã Đinh Lạc chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn
 
Xã Đinh Lạc hiện có dân số hơn 11 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo toàn xã là 0,97%. 
 
Những năm qua, cùng với các chủ trương của huyện Di Linh, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đinh Lạc cũng đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, nghị quyết về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn. Để các nghị quyết cũng như những chủ trương, chính sách, dự án đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Đinh Lạc đã chỉ đạo khối dân vận xã, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tăng cường công tác dân vận. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Bởi lâu nay, người dân nơi đây đã quen sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp truyền thống với những cây trồng quen thuộc và phương thức canh tác không mấy thay đổi. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng đã được lãnh đạo xã Đinh Lạc xác định phải tiến hành theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tập trung vận động trưởng thôn và những người có uy tín trong đồng bào thực hiện làm mẫu trước, sau đó nhân rộng ra cho người dân. 
 
Cùng với đó, UBND xã Đinh Lạc cũng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các bộ phận chuyên môn và cán bộ phụ trách, tổ chức các cuộc họp chuyên đề triển khai chủ trương đến bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, đoàn thể các thôn. Trong đó, điển hình như các chủ trương về phát triển chăn nuôi bò sữa, chuyển đổi lúa 1 vụ kém hiệu quả sang trồng cây rau màu ngắn ngày đem lại hiệu quả cao, trồng xen đa cây, đa canh, tăng thu nhập trên một diện tích. Từ đó để bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, đoàn thể các thôn triển khai đến người dân thông qua việc lồng ghép trong các cuộc họp thôn. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận đã đem lại hiệu quả cao và tạo nên những chuyển biến tích cực trong Nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động, toàn xã có gần 300 hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công trên diện tích hơn 100 ha. Hiện nay, xã Đinh Lạc cũng đang triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, vì vậy Đảng ủy xã đã chỉ đạo khối dân vận, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tiếp tục chung tay góp sức làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Để góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua công tác dân vận ở xã Đinh Lạc cũng đã hướng đến nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan.
 
Đồng chí Trần Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Đinh Lạc cho biết, trước đây, người dân trên địa bàn chủ yếu chỉ trồng lúa một vụ và trồng cà phê. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi từ lúa một vụ sang trồng cây hoa màu ngắn ngày và chuyển một phần diện tích cây cà phê sang trồng các giống cây mới như mắc ca, sầu riêng… Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng đã đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi gia súc, gia cầm, nâng cao thu nhập đời sống. Hiện nay, trên địa bàn, trẻ em được quan tâm cho đi học đúng độ tuổi, các tập tục lạc hậu cũng dần được xóa bỏ, đặc biệt hiện nay tình trạng kết hôn cận huyết thống không còn. 
 
Có thể khẳng định rằng, công tác dân vận đã có đóng góp rất lớn trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, Đảng ủy xã Đinh Lạc tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào dân vận khéo tại địa phương để người dân không ngừng phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
DUY NGUYỄN