Lạc Dương: Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

02:04, 09/04/2021

Cùng với toàn tỉnh, huyện Lạc Dương đang tích cực, khẩn trương, chủ động triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Cùng với toàn tỉnh, huyện Lạc Dương đang tích cực, khẩn trương, chủ động triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân. 
 
Huyện Lạc Dương đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Huyện Lạc Dương đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Huyện Lạc Dương có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 xã và 1 thị trấn. Ngày 12/3/2021, UBND huyện đã ban hành 8 quyết định thành lập 8 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 8 đơn vị bầu cử huyện; trong đó, tại thị trấn Lạc Dương có 3 ban bầu cử, mỗi xã 1 ban bầu cử. 
 
Tại UBND các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập 34 ban bầu cử và 34 tổ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ vào số lượng cử tri tại các tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử thành lập từ 15 đến 19 người. Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt 34 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 34 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
 
Tổng số cử tri trên địa bàn huyện tính đến thời điểm hiện tại gồm 18.781 người, trong đó số lượng cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 18.781 người; số lượng cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện 17.649 người. Công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn cụ thể; đồng thời, gửi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện về các địa phương để thực hiện hội nghị cử tri theo quy định. Đến nay, các thôn, tổ dân phố đang tiến hành hội nghị cử tri theo quy định. 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND; đồng thời, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người tự ứng cử. Kết quả sau hiệp thương lần thứ hai, cấp huyện có 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện (trong đó, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ 28 người, tỷ lệ 47,67%; số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện ngoài đảng 7 người, tỷ lệ 11,67%; số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện dưới 40 tuổi 33 người, tỷ lệ 55%; số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện là đồng bào DTTS 23 người, tỷ lệ 38,33%); cấp xã có 248 người ứng cử đại biểu HĐND xã (trong đó, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã là nữ 96 người, tỷ lệ 38,71%; số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã ngoài đảng 70 người, tỷ lệ 28,23%; số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã dưới 40 tuổi 159 người, tỷ lệ 64,11%; số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã là DTTS 169 người, tỷ lệ 68,15%).
 
Cùng với đó, huyện Lạc Dương đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và rộng khắp từ huyện đến cơ sở. UBND cấp xã đã thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức như tuyên truyền trên loa phóng thanh, xe phát thanh lưu động kết hợp lực lượng đoàn viên, dân quân tự vệ đến từng thôn, tổ dân phố; tuyên truyền trong các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi hội nghị cử tri… Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong bầu cử cũng đang được huyện Lạc Dương tích cực triển khai. 
 
Với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương, chủ động, chu đáo, tin tưởng rằng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Lạc Dương sẽ diễn ra thành công.
 
VIỆT HÙNG