Lạc Dương thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19

06:08, 30/08/2021

(LĐ online) - Chiều 30/8, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài đã ký quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lạc Dương nhằm trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

(LĐ online) - Chiều 30/8, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài đã ký quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lạc Dương nhằm trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 
Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lạc Dương thành lập tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” để kiểm soát người ra vào địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lạc Dương thành lập tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” để kiểm soát người ra vào địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
 
Trong đó, ông Sử Thanh Hoài làm chỉ huy trưởng chỉ huy chung công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Phó chỉ huy trưởng gồm: Ông Lê Chí Quang Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực tài chính, sản xuất, lưu thông hàng hóa, hậu cần, an ninh trật tự xã hội và theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais; ông Cil Poh – Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực truyền thông, dân vận, an sinh xã hội, vận động và huy động nguồn lực xã hội, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Lát, Đưng K’Nớ, thị trấn Lạc Dương; ông Hoàng Ngọc Túy – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phụ trách chuyên môn về y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Bên cạnh đó, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lạc Dương còn có 18 thành viên là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đồng thời, thành lập 6 tiểu ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 gồm: Tiểu ban y tế; tiểu ban an ninh trật tự xã hội; tiểu ban an sinh xã hội – vận động và huy động nguồn lực xã hội; tiểu ban tài chính – sản xuất, lưu thông hàng hóa và hậu cần; tiểu ban dân vận; tiểu ban truyền thông.
 
Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong đó, tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; xem xét quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thực tiễn; thống nhất áp dụng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo. Phân công lãnh đạo và thành viên trực tại Trung tâm Chỉ huy để tiếp nhận thông tin khẩn cấp; bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành 24/7; giám sát Trung tâm Chỉ huy cấp xã và tình hình thực hiện trên địa bàn huyện qua hệ thống trực tuyến 24/7 tại Trung tâm Chỉ huy, qua báo cáo và các kênh thông tin khác. 
 
Trung tâm Chỉ huy làm việc theo nguyên tắc thời chiến; thực hiện chế độ chỉ đạo trực tiếp, mệnh lệnh tại chỗ, quyết định xử lý ngay tất cả các vấn đề có liên quan trong thẩm quyền được giao bằng văn bản, điện thoại, tin nhắn. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
TUẤN HƯƠNG