Giáo dục Đà Lạt: 100% lớp tiểu học dạy học 2 buổi/ngày

06:09, 14/09/2021

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức 100% lớp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Đó là tin vui, tuy nhiên cùng đó thành phố phải đảm bảo cả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức 100% lớp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Đó là tin vui, tuy nhiên cùng đó thành phố phải đảm bảo cả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. 
 
Trường Tiểu học Phan Như Thạch sẽ tổ chức 100% lớp dạy học 2 buổi/ngày
Trường Tiểu học Phan Như Thạch sẽ tổ chức 100% lớp dạy học 2 buổi/ngày
 
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CƠ BẢN ĐẢM BẢO YÊU CẦU 
 
Năm học 2020-2021, tổng chung đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 77 trường và 3 cơ sở giáo dục khác với 1.515 nhóm, lớp. Tổng số học sinh toàn thành phố có 57.663 học sinh; trong đó, mầm non 13.329 học sinh; tiểu học 20.369 học sinh; bậc THCS 14.808 học sinh và bậc THPT 9.157 học sinh.
 
Đối với đội ngũ do Phòng GDĐT thành phố quản lý, năm học 2020 - 2021 có 136 cán bộ quản lý và 1.555 giáo viên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cơ bản đáp ứng thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Trong đó, thạc sĩ đạt tỷ lệ 1,7%; đại học 82,9%; cao đẳng 14,8% và trung cấp 0,6%. Nhằm chuẩn bị tốt việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018, Phòng GDĐT triển khai tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho 654 giáo viên chủ nhiệm và dạy lớp 1 (100% đã hoàn thành môn đun 1 và 2), cử 282 giáo viên tập huấn chương trình lớp 2 và 265 giáo viên, cán bộ quản lý tập huấn chương trình lớp 6. Đồng thời, Phòng GDĐT thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 26/12/2016 của Thành ủy Đà Lạt và Chỉ thị số 1737 ngày 7/5/2018 của Bộ GDĐT, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. 
 
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành Giáo dục Đà Lạt kịp thời thích ứng để nỗ lực vượt qua những khó khăn trong tổ chức năm học. Kết quả kết thúc năm học 2020-2021, các bậc học đều đạt những thành tích cao, có những điểm sáng chất lượng vượt hơn so với năm học trước...
 
NĂM HỌC MỚI THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 
 
Thời gian qua, nhờ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, bước vào năm học 2021-2022, các trường tiểu học những năm học trước không thực hiện được dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các lớp sẽ tổ chức như các Trường Tiểu học Đa Thiện, Đa Thành, Lý Thường Kiệt, Phan Như Thạch và Hùng Vương. Bà Tăng Thị Hằng, Phó phòng GDĐT Đà Lạt khẳng định, cấp tiểu học sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các lớp từ ngày khai giảng. Cùng đó, các Trường Mầm non Trạm Hành, Xuân Trường, Phường 11 và Phường 3 hoàn thiện xây dựng giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho 30 đơn vị trường học là 10 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị trên 6 tỷ đồng.
 
Số lượng trường học do Phòng GDĐT Đà Lạt quản lý tiếp tục ổn định với 34 trường mầm non (24 điểm trường), 27 trường tiểu học (8 điểm trường) và 5 trường THCS. Số học sinh đầu cấp, đã tuyển sinh được 3.355/3.911 trẻ 5 tuổi vào mầm non, đạt tỷ lệ 85,8%; có 4.047 học sinh trúng tuyển vào tiểu học, dự báo 4.068 học sinh đến tuổi vào lớp 1, đạt tỷ lệ 99,2%; số học sinh lớp 5 vào lớp 6 có 3.500 học sinh, đạt tỷ lệ 100% học sinh hoàn thành chương trình. Phó Phòng Tăng Thị Hằng cho biết: “Các trường sẽ tiếp tục tuyển sinh số học sinh chưa nộp hồ sơ đúng hạn vì các lý do cá nhân để đảm bảo đạt chỉ tiêu của bậc mầm non và cấp tiểu học”. 
 
Theo lộ trình thực hiện CT GDPT 2018 của Bộ GDĐT, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học là: năm học 2020-2021 cho 100% học sinh lớp 1, năm học 2021-2022 cho 100% học sinh lớp 2, năm học 2022-2023 ở lớp 3, năm học 2023-2024 ở lớp 4 và năm học 2024-2025 ở lớp 5. Việc Đà Lạt triển khai 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày từ năm học 2021-2022 là kết quả rất phấn khởi và đáng ghi nhận. Nhưng để thực hiện, theo lãnh đạo Phòng GDĐT Đà Lạt, vấn đề là đáp ứng số lượng giáo viên. Năm học 2020-2021, Sở Nội vụ Lâm Đồng thông báo số lượng người làm việc trong ngành Giáo dục thuộc Phòng GDĐT Đà Lạt là 1.892 người; năm học 2021-2022, Sở này thông báo còn 1.837 người (mầm non 459 người, tiểu học 945 người và THCS 433 người). Phó Phòng Tăng Thị Hằng cho biết thêm: “Phòng đã tham mưu UBND thành phố kế hoạch bổ sung người làm việc cho các đơn vị trường học, để thay thế các đối tượng nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác (khoảng trên 100 chỉ tiêu). Trong đó, tăng cường 16 giáo viên để đáp ứng thực hiện 100% lớp tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tăng 4 giáo viên mầm non do tăng lớp và nhu cầu học ở các trường Mầm non 8, 6 và 11. Đồng thời, đang tham mưu cho thành phố bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với 12 trường học. Nói chung, toàn ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022”. 
 
MINH ĐẠO