Người về từ vùng nguy cơ rất cao, phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực

06:11, 23/11/2021

(LĐ online) - Chiều 23/11, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản mới điều chỉnh nội dung hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19. 

(LĐ online) - Chiều 23/11, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản mới điều chỉnh nội dung hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19. 
 
Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị địa phương là đối tượng nguy cơ, tiếp xúc nhiều với các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị hoặc đi làm việc tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị tại các địa phương thì thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần; các đối tượng khác do lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quyết định tần suất và tỷ lệ, thời gian lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
 
Đối với các cá nhân, tổ chức khi đến làm việc, liên hệ công tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể phải tiêm đủ 2 liều vắc xin (có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử), có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ và đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
 
Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo tần xuất và tỷ lệ quy định tại Công văn số 3363/SYT-NVY ngày 16/11/2021 của Sở Y tế quy định về xét nghiệm sàng lọc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
 Đối với người khi đi/về tỉnh Lâm Đồng từ khu vực cấp 4 (nguy cơ rất cao) khi đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ). 
 
Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người dân trên địa bàn, mỗi người dân khi đi/về tỉnh Lâm Đồng từ các vùng nguy cơ khác, 100% phải thực hiện khai báo với chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn nơi ở hoặc nơi lưu trú; tự nguyện làm xét nghiệm Covid-19. 
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, có kế hoạch chủ động việc mua sắm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tổ chức triển khai xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo quy định.
 
Văn bản này thay thế Công văn số 3444/SYT-NVY ngày 22/11/2021 của Sở Y tế tỉnh.
 
AN NHIÊN