Phê duyệt ba gói thầu về bồi dưỡng đội ngũ giáo dục 578 triệu đồng

05:11, 22/11/2021

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa ký phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục tỉnh năm 2021 với tổng dự toán là 578 triệu đồng...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa ký phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục tỉnh năm 2021 với tổng dự toán là 578 triệu đồng. Trong đó, về “Nghiệp vụ công tác tự chủ tài chính đối với các trường học theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP” là 180 triệu đồng (đối tượng là chủ tài khoản và kế toán các đơn vị trường học); về cộng tác viên thanh tra ngành giáo dục 198 triệu đồng (đối tượng cán bộ quản lý và giáo viên) và về nâng cao năng lực công tác xã hội trong trường học là 195 triệu đồng (cán bộ quản lý và giáo viên). 
 
Cả ba gói thầu đều do Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thực hiện; nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021. Theo đó, hình thức chỉ định thầu, quy trình rút gọn, thời gian lựa chọn thầu trong quý IV/2021 với hợp đồng trọn gói. 
 
M.ĐẠO