217 ca Covid-19 mới, toàn tỉnh có 6.200 ca

08:12, 16/12/2021

(LĐ online) - Sáng 16/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 217 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

(LĐ online) - Sáng 16/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 217 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đức Trọng 67 ca, Bảo Lâm 35 ca, Đà Lạt 30 ca, Lạc Dương 26 ca, Di Linh 21 ca, Lâm Hà 14 ca, Đạ Tẻh 12 ca, Bảo Lộc 7 ca, Đam Rông và Đạ Huoai đều 2 ca, Đơn Dương 1 ca. Tổng số ca ghi nhận trong cộng đồng trong 24 giờ qua là 138 ca.
 
Khám sàng lọc SARS-CoV-2 tại Lâm Hà
Khám sàng lọc SARS-CoV-2 tại Lâm Hà
 
•  Tại Đức Trọng, 67 ca mới: Tiếp tục phát hiện 33 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa 14 ca, Phú Hội 11 ca, Hiệp Thạnh 5 ca; các xã Tân Thành, Liên Hiệp, Đà Loan đều 1 ca. Thêm 32 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 
 
•  Tại Bảo Lâm, thêm 35 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Lộc An 14 ca, Lộc Thắng 10 ca, Lộc Thành 7 ca, Lộc Nam 3 ca, B’Lá 1 ca, 
 
•  Tại TP Đà Lạt, 30 ca mới: Tiếp tục phát hiện 25 bệnh nhân trong cộng đồng tại Phường 1 có 5 ca, Phường 4 có 4 ca; các Phường 3, Phường 5, Phường 9, Phường 2 đều 3 ca; Phường 8 có 2 ca; các Phường 6, Phường 12 đều 1 ca. Đồng thời, có 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc bệnh nhân tại Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
 
•  Tại Lạc Dương, thêm 26 ca; trong đó, 24 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Đạ Nhim và 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.
 
•  Tại Di Linh, 21 ca mới: Tiếp tục phát hiện 13 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Hòa Nam 4 ca; các xã Liên Đầm, Gung Ré, Hòa Ninh đều 3 ca. Đồng thời, có 6 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
 Tại Lâm Hà, 14 ca mới: Tiếp tục phát hiện 5 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Đạ Đơn 2 ca; các xã Tân Hà, Đinh Văn, Phi Tô đều 1 ca. Thêm 5 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 4 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 
 
 Tại Đạ Tẻh, 12 ca mới; trong đó, có 11 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
• Tại TP Bảo Lộc, thêm 7 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
•  Tại Đam Rông, thêm 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
•  Tại Đạ Huoai, thêm 2 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Madaguoi. 
 
•  Tại Đơn Dương, thêm 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Quảng Lập.
 
Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 11.218 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.805 người, cách ly tập trung 431 người và cách ly tại nhà 7.982 người.
 
Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 6.200 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.805 ca, ra viện 3.371 ca, tử vong 16 ca, về địa phương khác 8 ca.
 
AN NHIÊN