Bảo Lâm: Thiết lập điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19

05:12, 17/12/2021

Vừa qua, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Nhi đã ký quyết định thiết lập địa điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19...

Vừa qua, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Nhi đã ký quyết định thiết lập địa điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lộc An để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
 
Theo đó, điểm phong tỏa bắt đầu từ hộ ông K’Lềm (Xóm 1, thôn B’Dơr, xã Lộc An) đến hộ ông K’Chin (Xóm 3, cùng thôn B’Dơr), với 27 hộ (82 khẩu), kể từ 23 giờ ngày 15/12 cho đến khi có thông báo mới (tối thiểu 14 ngày), nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND xã Lộc An tổ chức triển khai thực hiện việc thiết lập phong tỏa theo các quy định phòng, chống dịch bệnh hiện hành. Căn cứ tình hình thực tế, UBND xã Lộc An chỉ đạo lực lượng thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa theo quy định. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Lộc An tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả cao nhất công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
TRỊNH CHU