Lâm Đồng đã chi 354 tỷ đồng bảo đảm an sinh xã hội

11:12, 16/12/2021

(LĐ online) - Theo báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Lâm Đồng, toàn tỉnh đã chi 354 tỷ đồng thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội.

(LĐ online) - Theo báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Lâm Đồng, toàn tỉnh đã chi 354 tỷ đồng thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội.
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức nhiều đợt cấp phát lương thực miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức nhiều đợt cấp phát lương thực miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
 
Thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg (trừ đối tượng 12 trong Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 1900 của UBND tỉnh), có tổng số 53.192 đối tượng với tổng số tiền 37 tỷ đồng.
 
Trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.649 doanh nghiệp có tổng số lao động 44.713 người với số tiền giảm 5,8 tỷ đồng. Có 7 doanh nghiệp 377 người lao động tham gia BHXH bắt buộc được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương và hỗ trợ thêm cho người lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ 2.218 người (trong đó, có 46 lao động đang mang thai, hỗ trợ thêm 641 trẻ em dưới 6 tuổi) với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động ngừng việc là 149 người (trong đó, 3 lao động đang mang thai, hỗ trợ thêm 40 trẻ em dưới 6 tuổi) với số tiền 192 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 144 lao động (hỗ trợ thêm 42 trẻ em dưới 6 tuổi) với số tiền hơn 576 triệu đồng. Hỗ trợ đối tượng cách ly y tế 2.992 người (hỗ trợ thêm 432 trẻ em) với số tiền gần 4,3 tỷ đồng. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch 263 người với số tiền gần 976 triệu đồng. Hỗ trợ hộ kinh doanh ngừng hoạt động 1.698 hộ với số tiền 5 tỷ đồng. 
 
Giải quyết vay vốn trả lương ngừng việc cho 8 doanh nghiệp có 337 lao động với số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động 1 doanh nghiệp 4 lao động với số tiền 43 triệu đồng. Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 1 doanh nghiệp vay trả lương cho 297 lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh với số tiền 2,6 tỷ đồng. 
 
Hỗ trợ đối tượng đặc thù của địa phương (theo Quyết định 1900 và văn bản 6137 của tỉnh) tổng số đối tượng 109.273 người với số tiền là gần 164 tỷ đồng.
 
 Trong đó, đối tượng gười có công gặp khó khăn có 2.522 người với số tiền gần 3,8 tỷ đồng; đối tượng Bảo trợ xã hội 32.393 người với số tiền hơn 48 tỷ đồng; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 13.451 hộ với số tiền 20 tỷ đồng; đối tượng lao động tự do (trừ người bán vé số lưu động) 43.094 người với số tiền hơn 64 tỷ đồng;  đối tượng người bán vé số lưu động 1.871 người với số tiền 2,8 tỷ đồng; đối tượng người lao động Lâm Đồng thực sự gặp khó khăn ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg 15.942 người với số tiền gần 24 tỷ đồng. 
 
Hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ–TTg đã  giảm đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho 2.530 đơn vị với số tiền gần 30 tỷ đồng;  số lao động được hỗ trợ 52.142 người với gần 123 tỷ đồng.
 
Các doanh nghiệp cơ bản duy trì hoạt động bình thường, tổ chức sản xuất, tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch năm 2021 và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định của UBND Lâm Đồng tại Quyết định số 2563/QĐ- UBND ngày 15/10/2021 về quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tình hình lưu thông hàng hoá thiết yếu vẫn được duy trì thông suốt và ổn định; giá cả tiêu dùng hàng lương thực, thực phẩm trên thị trường tỉnh Lâm Đồng tương đối ổn định. Hệ thống cung ứng bán buôn và bán lẻ hàng hoá hoạt động bình thường, hàng hoá phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng gián đoạn cung ứng và thiếu hụt hàng hoá trên thị trường, không có biến động giá bất thường. 
 
Tại các khu vực được thiết lập cách ly y tế hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân luôn được cung ứng kịp thời, sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả bình ổn. 
 
AN NHIÊN