Ghi nhận 235 ca Covid-19 mới

08:12, 19/12/2021

(LĐ online) - Sáng 19/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 235 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;...

(LĐ online) - Sáng 19/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 235 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Bảo Lâm 55 ca, Đức Trọng 37 ca, Di Linh 34 ca, Đạ Huoai 32 ca, Đà Lạt 31 ca, Lâm Hà 15 ca, Đơn Dương 14 ca, Bảo Lộc 8 ca, Đạ Tẻh 6 ca, Cát Tiên 2 ca, Lạc Dương 1 ca.
 
Tại TP Đà Lạt, 31 ca mới: Tiếp tục phát hiện 27 bệnh nhân trong cộng đồng Phường 8 có 9 ca, Phường 2 có 6 ca, Phường 6 có 5 ca, Phường 4 có 4 ca, Phường 11 có 2 ca, Phường 7 có 1 ca. Đồng thời, có 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
•  Tại Đức Trọng, 37 ca mới: Tiếp tục phát hiện 18 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa, Phú Hội đều 6 ca; các xã  N’Thol Hạ, Hiệp An đều 2 ca; các xã Hiệp Thạnh, Ninh Gia đều 1 ca. Đồng thời, có 16 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
•  Tại Lạc Dương, thêm 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Lát.
 
•  Tại Đơn Dương, thêm 14 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Đạ Ròn 8 ca, Thạnh Mỹ 4 ca; thị trấn D’ran, Lạc Lâm đều 1 ca. 
 
Tại Lâm Hà 15, ca mới: Tiếp tục phát hiện 11 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Nam Hà 6 ca; thị trấn Đinh Văn, Đạ Đờn, Tân Văn, Hoài Đức, Phúc Thọ đều 1 ca. Bên cạnh đó, thêm 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. Xã Nam Hà đã nâng cấp độ lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).
 
•  Tại TP Bảo Lộc, 8 ca mới: Tiếp tục phát hiện 3 bệnh nhân trong cộng đồng tại các phường Lộc Phát, Lộc Sơn, xã Đại Lào. Thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
•  Tại Bảo Lâm, 55 ca mới: Tiếp tục phát hiện 18 bệnh nhân trong cộng đồng tại Lộc An 10 ca,  Lộc Thành 7 ca, Lộc Thắng 1 ca. Thêm 37 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
•  Tại Di Linh, 34 ca mới: Tiếp tục phát hiện 31 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Gung Ré 8 ca; thị trấn Di Linh, Tân Châu đều 6 ca; Đinh Trang Hòa 4 ca; các xã Liên Đầm, Tân Thượng đều 2 ca; các xã Hòa Ninh, Hòa Nam, Hòa Bắc đều 1 ca. Thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Xã Liên Đầm đã lên cấp độ có nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam), cùng với các xã Gung Ré, Tân Thượng.
 
•  Tại Đạ Huoai, thêm 32 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Đạ P'Loa 21 ca, thị trấn Madaguoi 7 ca,  Đoàn Kết 2 ca; các xã Đạ M’ri, Phước Lộc đều 1 ca.
 
•  Tại Đạ Tẻh, 6 ca mới; trong đó, có 1 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 5 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 
 
•  Tại Cát Tiên  thêm 2 ca gồm 1 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 11.469 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế: 2.569 người, cách ly tập trung 345 người và cách ly tại nhà 8.555 người.
 
Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 6.842 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.569 ca, ra viện 4.245 ca, tử vong 17 ca, về địa phương khác 11 ca.
 
AN NHIÊN