Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội

03:01, 13/01/2022
(LĐ online) - Chiều 13/1, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn quân.
 
Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các ban ngành thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng
Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các ban ngành thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự và đại diện các ban, ngành thuộc cơ quan Chỉ huy Quân sự đã tham dự.
 
Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Cụ thể hoá Nghị quyết 28 của Chính phủ, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025 trong toàn quân. 
 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp thường xuyên được kiện toàn, tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hội phụ nữ các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Năm 2021, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đã sáng tạo, tích cực trong thực hiện công tác Hội, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình cho hội viên. Hội Phụ nữ luôn giữ vững đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cá nhân, tập thể đã được khen thưởng, ghi danh. Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là bộ phận cấu thành góp phần quan trọng cho các thành tựu của lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Trên cơ sở đánh giá công tác năm 2021 và nhận định tình hình trong nước và quốc tế năm 2022, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng xác định chú trọng, phấn đấu đạt và vượt một số mục tiêu quan trọng năm 2022 như: Tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ đảng và công tác lãnh đạo, quản lý, các cấp. Duy trì và phấn đấu tăng tỷ lệ nữ trong cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị, nhất là ở các cơ quan, đơn vị có trên 30% quân số là nữ giới. Bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên, hội viên phụ nữ; phấn đấu 100% người lao động trong Bộ Quốc phòng có thu nhập ổn định. Thực hiện bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong quân đội; phấn đấu không có vụ việc bạo lực gia đình. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ từ 6,5% trở lên so với tổng số cán bộ nữ. Tăng cường các hoạt động tập huấn, truyền thông, xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới, về các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
 
NGỌC NGÀ