Tỷ lệ hộ nghèo huyện Di Linh giảm từ 10,13% xuống còn 2%

02:03, 23/03/2022
(LĐ online) - Sáng 23/3, UBND huyện Di Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, kết quả thực hiện năm 2021 và triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh tham dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và Nhân dân xã Tân Nghĩa
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và Nhân dân xã Tân Nghĩa
 
Giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Di Linh đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách cho các hộ nghèo; cấp 52.500 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số (DTTS) vùng khó khăn và người sinh sống ở các vùng đặc biệt khó khăn.
 
Bên cạnh đó, hỗ trợ cho 2.059 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, 1.615 lượt hộ cận nghèo, 158 hộ DTTS nghèo đặc biệt khó khăn, 1.609 lượt hộ nghèo mới thoát nghèo, 105 hộ nghèo về nhà ở, 321 hộ giải quyết việc làm cho và 13 người đi xuất khẩu lao động… với số tiền dư nợ đến cuối năm 2020 là 201,7 tỷ đồng. Về nhà ở cho hộ nghèo, huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 329 căn cho hộ nghèo theo Đề án 654 của UBND tỉnh và hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 220 lao động nông thôn theo Đề án 1956... 
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Di Linh được phân bổ kinh phí trên 53,3 tỷ đồng thông qua nguồn vốn Chương trình 30a, Chương trình 135 để đầu tư, hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn và các thôn nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (như xây dựng hội trường thôn, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu, đường vào khu sản xuất, xây dựng hệ thống cấp nước tập trung…); hỗ trợ hộ nghèo các hạng mục nông cụ phục vụ sản xuất, phân bón, cây con giống, thâm canh chuyển đổi cây trồng vật nuôi cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế.
 
Đồng chí Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể
Đồng chí Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể
 
Theo thống kê năm 2016, huyện Di Linh có 3.920 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10,13 %); trong đó, hộ nghèo đồng bào (DTTS) là 2.463 hộ (chiếm tỷ lệ 18,06 %); có 2.315 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,98 %). Sau 5 năm thực hiện công tác giảm nghèo đồng bộ, quyết liệt, đến cuối năm 2020, số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1.038 hộ (chiếm tỷ lệ 2,5%), giảm 7,63% so với năm 2016; trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 617 hộ (chiếm tỷ lệ 3,8 %). Số hộ cận nghèo giảm còn 1.718 hộ (chiếm tỷ lệ 4,1 %) ; trong đó, hộ cận nghèo đồng bào DTTS là 802 hộ (chiếm tỷ lệ 5,0 %).
 
Trong năm 2021, số hộ nghèo chung toàn huyện là 1.053 hộ. Đến cuối năm 2021, qua rà soát có 221 hộ đã thoát nghèo, giảm còn 832 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2%; trong đó, hộ nghèo DTTS là 522 hộ (chiếm tỷ lệ 3,2%).
 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, các xã và cá nhân đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời, cũng nêu lên những mặt hạn chế, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025.   
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh đã thay mặt Thường trực Huyện ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo những năm qua. Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp, đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, nhất là trong việc giáo dục kiến thức, kỹ năng, các kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho người nghèo. Cần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở các địa phương. 
 
Các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước đến với hộ nghèo, người nghèo; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách dành cho hỗ trợ các mục tiêu giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo như vốn của ngân hàng chính sách, vốn giải quyết việc làm. Huy động các nguồn đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, kịp thời nêu gương, biểu dương những đơn vị, cá nhân tích cực ủng hộ quỹ. Đồng thời, cần chú trọng nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo.
 
Trong dịp này, UBND huyện Di Linh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và Nhân dân xã Tân Nghĩa; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, UBND huyện Di Linh đã trao tặng giấy khen cho 26 tâp thể và 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
 
NDONG BRỪM