Đức Trọng: Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

10:06, 28/06/2022
(LĐ online) - Xác định tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự phát triển, những năm qua, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác gia đình. Công tác này đã nhận được sự đồng thuận của người dân và mang lại hiệu quả tích cực.
 
Các đội tham gia thi cắm hoa, nấu ăn tại Ngày hội Gia đình Việt Nam do UBND huyện Đức Trọng tổ chức
Các đội tham gia thi cắm hoa, nấu ăn tại Ngày hội Gia đình Việt Nam do UBND huyện Đức Trọng tổ chức
 
NHIỀU MÔ HÌNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH
 
Mô hình xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục được nhiều địa phương trên địa bàn huyện duy trì thực hiện. Thời gian qua, mô hình này đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các ngành, cộng đồng về phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của gia đình trong xã hội phát triển… nhằm thực hiện đạt mục tiêu chung là từng bước ổn định, củng cố, xây dựng gia đình “ít con, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc”. 
 
Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển rộng khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện, góp phần vào nâng cao hiệu quả nhiều phong trào khác ở địa phương.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đức Trọng cho biết: Thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, trong những năm qua, huyện Đức Trọng đã triển khai nhiều mô hình, đề án, góp phần tích cực vào công tác gia đình trên địa bàn huyện.
Đến nay, 14 xã, thị trấn đều duy trì thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Để triển khai mô hình này, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình đã triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể liên quan. Tại các địa phương, mô hình đã tổ chức sinh hoạt hàng tháng; các thành viên câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình các khu phố luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tổ hòa giải cơ sở, từ đó đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn bạo lực gia đình ở địa phương.
 
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 
Thực hiện công tác gia đình, huyện Đức Trọng luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đóng vai trò quan trọng và là giải pháp hàng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu chung của gia đình Việt Nam. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng huyện Đức Trọng văn minh - hiện đại.
 
Phòng Văn hóa Thông tin đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống băng rôn, thông tin lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan đến các gia đình và toàn xã hội về vai trò, vị trí, chức năng của gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Hoạt động tuyên truyền còn cung cấp cho người dân thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
Công tác tuyên truyền được huyện triển khai thực hiện thường xuyên, cao điểm là trong Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Hàng năm, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, tổ chức ngày hội gia đình cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 
 
Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi nhà đối với công tác gia đình; cùng chung sức xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là những tế bào lành mạnh, là nơi giáo dục, hình thành những con người mới có ích cho xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy các truyền thống của gia đình Việt Nam.
 
Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức trọng cho biết: Xuất phát từ ý nghĩa gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo phát triển gia đình thông qua Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”. Đến nay, trên địa bàn huyện Đức Trọng đã đạt 96,8% số hộ được công nhận là “Gia đình văn hóa” và nhiều tấm gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây là những nhân tố tích cực, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện ngày càng bền vững”.
 
 BÌNH AN