Đức Trọng: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

11:06, 09/06/2022
(LĐ online) - Theo báo cáo thống kê của ngành y tế huyện Đức Trọng, tính đến nay, tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 là 13.966, đạt 51,5 %; số trẻ chưa tiêm là 13.123 chiếm 48,5%; tổng số người đã tiêm mũi 3 là 125.564, đạt 65,1%; tổng số người đã tiêm mũi 4 là 24.912, đạt 12,9%.
 
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn huyện, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% người dân được tiêm đủ liều vắc xin theo quy định, UBND huyện Đức Trọng giao Trung tâm Y tế huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong Quý II năm 2022.
 
Tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong Quí II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4).
 
Đồng thời, tiếp tục rà soát danh sách các đối tượng chưa tiêm mũi 2, mũi 3 chuyển về các địa phương để địa phương tăng cường vận động Nhân dân đi tiêm; cung cấp tài liệu tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phù hợp với tình hình mới.
 
Giao Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng, việc tuân thủ yêu cầu chuyên môn tại các địa điểm tiêm và đảm bảo các yêu cầu khác về phòng chống dịch.
 
Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.
 
Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp đã tiêm và chưa tiêm tại các trường học, chuyển danh sách về địa phương để UBND các xã và thị trấn có kế hoạch tuyên truyền vận động các em đi tiêm.
 
Giao UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa căn cứ danh sách các trường hợp đã tiêm vắc xin trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, rà soát các trường hợp chưa tiêm, vận động gia đình đưa các cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm mũi 1. Tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để tuyên truyền, vận động các trường hợp chưa tiêm mũi 1 vắc xin phòng bệnh Covid-19 đi tiêm; các trường hợp đã mắc Covid-19 đi tiêm sau khi khỏi bệnh được 3 tháng kịp thời, đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất và đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng. 
 
Rà soát tất cả các trường hợp tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 đã đi khỏi địa phương; đối với các trường hợp không đồng ý tiêm phải thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương.
 
N.MINH