Ngầm hóa hệ thống truyền dẫn điện, viễn thông, cáp quang

07:06, 27/06/2022
Tại buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chỉ đạo UBND các huyện, thành trong tỉnh chủ động thống kê hệ thống truyền dẫn điện, viễn thông, cáp quang để xác định nội dung, lộ trình, nguồn kinh phí ngầm hóa từ nay đến năm 2025 trên địa bàn.
 
Trong đó, ưu tiên đầu tư nguồn kinh phí ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật này tại khu vực lõi, trung tâm đô thị của các huyện, thành.
 
Riêng hệ thống dây dẫn, cáp nối thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, trước mắt trong quý III/2022 phải hoàn thành rút bỏ đường dây không còn sử dụng; đồng thời, bó lại đường dây đang sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn vận hành, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ Festival Hoa lần thứ IX năm 2022. 
 
VŨ VĂN