Cát Tiên: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

03:09, 20/09/2022
(LĐ online) - Từ ngày 20 – 23/9, Trung tâm Chính trị huyện Cát Tiên phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở trên toàn huyện.
 
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng
 
Tham dự lớp bồi dưỡng, 74 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn; chi  hội trưởng, chi hội phó các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Cát Tiên sẽ được học tập và tiếp thu, nghiên cứu, thảo luận 8 chuyên đề như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kiến thức lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở vững mạnh gắn với Nghị quyết số 05 ngày 09/01/2020 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hệ thống chính trị ở Việt Nam; một số vấn đề phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường…
 
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh nâng cao trình độ nhận thức chính trị tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội.
 
Đồng thời, thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp cho các đồng chí ở cơ sở hiểu rõ tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ về công tác hội. Qua đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Hội Cựu chiến binh ở cơ sở trong sạch vững mạnh.
 
HOÀNG SA