Tập huấn thủ tục xét và công nhận sáng kiến, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở

04:09, 16/09/2022
(LĐ online) - Ngày 16/9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn thủ tục xét và công nhận sáng kiến, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.
 
Các đại biểu tham dự tập huấn
Các đại biểu tham dự tập huấn
 
Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác sáng kiến, thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, văn phòng UBND các huyện, thành phố; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố. 
 
Nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động xét, công nhận sáng kiến, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở, lớp tập huấn đã tập trung các nội dung tổng quan về Điều lệ Sáng kiến và thực tiễn công tác quản lý hoạt động sáng kiến trong thời gian qua; hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị; hoạt động xem xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, các đề tài/dự án tại cơ sở phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng…
 
Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xét công nhận sáng kiến, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
 
H.THẮM