Bảo Lâm: Tập huấn công tác Mặt trận cho 114 cán bộ cơ sở

02:10, 14/10/2022
Nhằm cung cấp và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm vừa mở lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022. Lớp tập huấn có 114 học viên gồm các Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố và các chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
 
Học viên được tiếp cận 2 chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; Tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
 
TRIỀU KA