Ra mắt mô hình điểm cấp tỉnh ''Gia đình 5 có, 3 sạch''

05:10, 13/10/2022
(LĐ online) - Ngày 13/10, tại xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Đây là mô hình điểm được Hội LHPN tỉnh triển khai để nhân rộng trong toàn tỉnh thời gian tới.
 
Trao quyết định cho Ban chủ nhiệm mô hình “5 có, 3 sạch” xã Lạc Lâm
Trao quyết định cho Ban chủ nhiệm mô hình “5 có, 3 sạch” xã Lạc Lâm
Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai dựa trên những kết quả nổi bật của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Mô hình này được triển khai đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn tỉnh. 
 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương và Đảng ủy xã Lạc Lâm chúc mừng các thành viên mô hình “5 có, 3 sạch” xã Lạc Lâm
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương và Đảng ủy xã Lạc Lâm chúc mừng các thành viên mô hình “5 có, 3 sạch” xã Lạc Lâm
 
Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa; 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được triển khai thí điểm tại Chi hội Phụ nữ thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm gồm 30 hội viên phụ nữ tham gia. 
 
Tham quan mô hình sinh kế của hội viên phụ nữ huyện Đơn Dương
Tham quan mô hình sinh kế của hội viên phụ nữ huyện Đơn Dương
 
Ngoài đảm bảo các tiêu chí trên, các hội viên trong Chi hội Phụ nữ thôn Lạc Thạnh sẽ tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ; vận động hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.
 
TUẤN HƯƠNG