Bảo Lâm: Trên 7.150 trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19

04:10, 05/10/2022
UBND huyện Bảo Lâm vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo số lượng trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện có nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19.
 
Theo đó, qua rà soát, Bảo Lâm hiện có 7.947 trẻ; trong đó, 7.151 trẻ có nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể, Bảo Lâm đang có 759 trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi (nhu cầu tiêm vắc xin 683 trẻ), 1.576 trẻ từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi (nhu cầu tiêm vắc xin 1.418 trẻ), 1.736 trẻ từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi (nhu cầu tiêm vắc xin 1.562 trẻ), 1.901 trẻ từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi (nhu cầu tiêm vắc xin 1.710 trẻ) và 1.975 trẻ từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi (nhu cầu tiêm 1.778 trẻ). 
 
TRIỀU KA