Công đoàn viên chức tỉnh tập huấn sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

08:10, 12/10/2022
(LĐ online) - Ngày 12/10, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho hơn 150 cán bộ Công đoàn cơ sở.
 
Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn
Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn
 
Hội nghị tập huấn nhằm triển khai đến đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, Tổng Liêm đoàn Lao động Việt Nam về Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; những nội dung trọng tâm trong phong trào công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong thời gian tới mà Đại hội Công đoàn cơ sở cần quan tâm thảo luận, xây dựng nghị quyết.
 
Theo đó, cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn được Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh phổ biến, trao đổi về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 như: Mục đích, yêu cầu của Đại hội là đợt sinh hoạt dân chủ của đoàn viên và quyết định chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ giải pháp hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ; hình thức tổ chức đại hội toàn thể đoàn viên hoặc đại hội đại biểu đối với những Công đoàn cơ sở có từ 200 đoàn viên trở lên; việc tổ chức hội nghị và nhiệm kỳ đại hội đối với những Công đoàn cơ sở mới thành lập trong thời gian nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.
 
Cùng với đó, đại biểu tham gia tập huấn cũng được thông tin, hướng dẫn về quy trình các bước tổ chức đại hội như: Việc triệu tập đại hội, bầu đoàn chủ tịch đại hội và đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu để giúp việc cho đoàn chủ tịch trong quá trình điều hành đại hội. 
 
Tại hội nghị, cán bộ công đoàn tham gia tập huấn cũng trao đổi nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng hiện đang quản lý 72 Công đoàn cơ sở với hơn 5.000 đoàn viên, đặc thù các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ yếu là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, có cấp ủy Đảng lãnh đạo nên công tác tổ chức đại hội có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là yêu cầu đặt ra trong công tác tổ chức đại hội của các Công đoàn cơ sở cần phải đảm bảo dân chủ, sôi nổi, đạt kết quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng vững mạnh.
 
D.QUỲNH