Lạc Dương: Phổ biến, cung cấp thông tin mới cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

08:10, 07/10/2022
(LĐ online) - Chiều 7/10, UBND huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin mới cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, nhằm thực hiện công tác phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang được đầu tư trên địa bàn huyện.
 
Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin mới cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương
Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin mới cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương
 
Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Lạc Dương đã thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện về Đề án giải thể Phòng Dân tộc huyện. Theo đó, việc thành lập Phòng Dân tộc huyện Lạc Dương hiện nay là không phù hợp theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các văn bản có thẩm quyền về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, bởi qua rà soát không đáp ứng được tiêu chí 2 theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định: “Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại”. Để công tác quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện được triển khai và thực hiện theo quy định của pháp luật góp phần phát triển kinh tế  - xã hội, ổn định trật tự tại địa phương, sau khi giải thể Phòng Dân tộc huyện, chuyển nhiệm vụ dân tộc về Văn phòng HĐND - UBND huyện. 
 
Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Lạc Dương cũng đã thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022. 
 
Cũng tại hội nghị, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về các chính sách đối với người dân tộc thiểu số và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời trao đổi một vấn đề như: giao thông nông thôn ở một số tuyến đường nông thôn hiện nay đi lại còn khó khăn; thủ tục hành chính, tư pháp, hộ tịch còn vướng; việc cấp sổ đỏ cho người dân còn chậm; giải quyết việc làm cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số sau khi ra trường…
 
Tặng điện thoại di động thông minh cùng sim 4G cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Tặng điện thoại di động thông minh cùng sim 4G cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
 
Trước những kiến nghị của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo huyện Lạc Dưng đã giải đáp và cung cấp thêm thông tin. 
 
Dịp này, huyện Lạc Dương cũng đã biểu dương và tặng quà là điện thoại di động thông minh cùng sim 4G từ nguồn kinh phí xã hội hóa của UBND huyện cho 31 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện để tiếp cận thông tin và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số của huyện đang triển khai. Qua đó kịp thời khích lệ, động viên tinh thần người có uy tín tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của các dân tộc trong toàn huyện.
 
TUẤN HƯƠNG