Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

06:11, 01/11/2022
Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.
 
Ứng dụng công nghệ internet kết nối vạn vật trong canh tác dâu tây tại xã nông thôn mới Xuân Thọ, Đà Lạt
Ứng dụng công nghệ internet kết nối vạn vật trong canh tác dâu tây tại xã nông thôn mới Xuân Thọ, Đà Lạt
 
•  LINH HOẠT 3 TRỤ CỘT CHUYỂN ĐỔI SỐ
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho rằng, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Bởi vậy, toàn tỉnh cần thống nhất những giải pháp phối hợp triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột phát triển ở nông thôn gồm chính quyền số, các chủ thể kinh tế số và xã hội số cho cộng đồng dân cư. 
 
Cụ thể, phát triển chính quyền số cấp huyện, xã trong tỉnh với các hoạt động đồng bộ trong quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông tin truyền thông, đào tạo và tập huấn đảm bảo nội dung thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, ứng dụng nền tảng quản lý trực tuyến để lập kế hoạch, thẩm định, xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; giám sát chất lượng môi trường, quản lý các nguồn chất thải, chất ô nhiễm và cấp nước sạch nông thôn; hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, internet băng rộng; mạng wifi miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng, điểm du lịch nông thôn... Đặc biệt, tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi trường; gắn với cải cách hành chính, cung cấp và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.
 
 Để thúc đẩy kinh tế số trong phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng còn xác định các nhiệm vụ tích hợp thông tin quản lý dân cư, đất đai trên nền GIS, xây dựng bản đồ số quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, qua đó cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn đồng bộ, kết nối và liên thông, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chuyên trách cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
 
•  TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI DÂN VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 
Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng,  nhiệm vụ tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng là hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số đầu tư, phát triển và cung cấp dịch vụ trực tuyến về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn ở các địa phương. Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và kỹ năng an toàn, trọng tâm dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên internet... 
 
Theo đó, mô hình xã nông thôn mới thông minh với những giải pháp chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột nói trên gắn liền với từng mục tiêu cần đạt và vượt đến năm 2025. Thứ nhất, chính quyền số ở xã nông thôn mới thông minh giải quyết 100% hồ sơ thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; đạt tỷ lệ tối thiểu 80% và phấn đấu 90% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp và xử lý trực tuyến, người dân chỉ nhập dữ liệu một lần; đảm bảo điều kiện 100% cuộc họp, hội nghị 3 cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng hình thức trực tuyến. 
 
Thứ hai, phát triển kinh tế số quảng bá hình ảnh điểm du lịch, nét văn hóa đặc trưng của xã được thông qua ứng dụng internet, mạng xã hội. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp đều cho phép thanh toán điện tử, các sản phẩm, hàng hóa OCOP được đăng ký, giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử Voso.vn, Postmart.vn và các sàn thương mại điện tử uy tín khác ở trong và ngoài nước. 
 
Thứ ba, phát triển xã hội số có kênh tương tác 2 chiều ứng dụng eGov-Connect, trang thông tin điện tử, thư điện tử, facebook, zalo... để người dân tham gia cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương; 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn được thông báo, gắn biển số đến từng địa chỉ;  người dân đều có tài khoản định danh, sổ khám, chữa bệnh điện tử; 80% hộ gia đình có thiết bị máy tính, điện thoại thông minh kết nối internet; khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng... lắp đặt hệ thống mạng wifi internet miễn phí, hệ thống camera giám sát tích hợp với Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh Lâm Đồng.
 
VĂN VIỆT