Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội

04:11, 30/11/2022
Trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ, sự phát triển vượt bậc của internet và các loại báo mạng điện tử... thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin đối với Nhân dân là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng. Vì vậy, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
 
Ngay từ đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; tổ chức hội nghị hướng dẫn, định hướng công tác DLXH... Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định về việc củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp huyện và Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua đó, công tác nắm bắt, định hướng DLXH trên địa bàn tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả; bám sát thực tiễn đời sống xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương; trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp.
 
Trong năm 2022, qua nắm bắt, phản ánh của đội ngũ cộng tác viên DLXH cho thấy, tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
 
Nhiều cấp ủy, chính quyền đã chủ động nắm bắt, định hướng DLXH tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, ngăn chặn thông tin xấu, xuyên tạc; tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe, định hướng và chủ động giải đáp kịp thời các khiếu kiện, tố cáo, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 
 
Cụ thể, đã có gần 30 vấn đề được dư luận quan tâm, tập trung vào các nội dung như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống dịch COVID-19; tình hình an ninh trật tự; một số vụ việc, vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm và bức xúc tại các đơn vị, địa phương trong huyện... Trong đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặc biệt quan tâm, đồng tình và đánh giá cao tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 của địa phương, việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023; công tác dân tộc, tôn giáo; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động về nguồn, tri ân, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì người nghèo của các ngành, địa phương, đơn vị... 
 
Trên cơ sở nắm bắt thông tin, các cộng tác viên DLXH đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở; giúp lãnh đạo huyện kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 
 
Bên cạnh đó, công tác thăm dò, điều tra DLXH cũng được chú trọng. Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với cộng tác viên DLXH cấp huyện thực hiện 2 đợt công tác điều tra, nắm bắt DLXH do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Qua đó, đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp điều tra khảo sát nhanh DLXH “Ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả dịch bệnh COVID-19” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và “Phối hợp triển khai thăm dò DLXH bằng hình thức trực tuyến về việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi”...
 
Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Trọng, còn nhiều vấn đề đặt ra đối với công tác DLXH trong thời gian tới. Trong đó, ngành Tuyên giáo các cấp và các địa phương, đơn vị cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời phản ánh, phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tiếp tục tuyên truyền thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội...
 
N.MINH