Đà Lạt: Phê bình các đơn vị xử lý chậm trễ phản ánh của người dân qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến

09:12, 02/12/2022
(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản phê bình và đôn đốc các phường, các đơn vị nhanh chóng xử lý các phản ánh của người dân từ ứng dụng Đà Lạt trực tuyến và hình ảnh cung cấp từ hệ thống camera giám sát tầm cao.
 
Hệ thống camera tầm cao từ Trung tâm điều hành thông mình TP Đà Lạt phát huy hiệu quả trong quản lý an ninh trật tự
Hệ thống camera tầm cao từ Trung tâm điều hành thông mình TP Đà Lạt phát huy hiệu quả trong quản lý an ninh trật tự
 
Tính đến ngày 24/11/2022, trên địa bàn TP Đà Lạt còn 21 phản ánh chưa xử lý do Trung tâm IOC cung cấp từ hệ thống camera giám sát tầm cao, 459 phản ánh chưa xử lý từ Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến.
 
UBND TP Đà Lạt đã  có văn bản phê bình UBND các phường: 3, 6, 8, 9 và 10 do chậm trễ xử lý phản ánh của Nhân dân, tổ chức qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến và các vụ việc phát hiện từ hệ thống camera giám sát tầm cao.
 
Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ công chức thuộc quyền, Công an các phường, xã thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân, tổ chức qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến; Quy chế tạm thời quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát tầm cao; thực hiện xử lý, phối hợp xử lý dứt điểm các phản ánh trễ hạn. Báo cáo về UBND thành phố trước ngày 10/12/2022.
 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn được phân công phụ trách lĩnh vực chủ động theo dõi, đôn đốc UBND và Công an các phường, xã, Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, Chi cục thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả xử lý phản ánh đúng trình tự, thời gian được quy định tại Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân, tổ chức qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến; Quy chế tạm thời quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát tầm cao; đồng thời, thực hiện phúc tra kết quả xử lý phản ánh.
 
Văn phòng HĐND và UBND căn cứ báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, thực hiện phúc tra, đánh giá chất lượng kết quả xử lý của các đơn vị, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản phê bình đối với đơn vị chưa thực hiện, phối hợp xử lý dứt điểm các phản ánh trễ hạn. Phòng Nội vụ căn cứ văn bản phê bình của UBND thành phố, tổng hợp để phục vụ công tác đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức năm 2022.
 
DIỄM THƯƠNG