Nghiên cứu thực trạng các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ DTTS

01:12, 02/12/2022
(LĐ online) - Sáng 2/12, tại Đà Lạt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo Rà soát thực trạng những vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào DTTS và miền núi và giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo. 
 
Chủ trì hội thảo
Chủ trì hội thảo
 
Hội thảo với sự chủ trì của các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đỗ Văn Phới - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có đại diện các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; lãnh đạo các sở, ngành, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tại cộng đồng và hội viên phụ nữ theo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, đặc biệt là đồng bào, phụ nữ theo các tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo hướng tuân thủ pháp luật, sống “Tốt đời đẹp đạo”, từng bước chăm lo đến đời sống vật chất, đáp ứng được nhu cầu chính đáng về tinh thần, tâm linh của người dân. 
 
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo
 
Tuy nhiên, công tác vận động quần chúng nói chung, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ DTTS, tôn giáo của Hội LHPN Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nếu không quan tâm giải quyết, có thể sẽ là tiền đề phát sinh những yếu tố phức tạp liên quan đến mất ổn định an ninh chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước. 
 
Căn cứ quan điểm chỉ đạo “chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ là nhiệm vụ xuyên suốt” và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác vận động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ nói chung và DTTS theo tôn giáo nói riêng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS, hội thảo được tổ chức tại 3 tỉnh đại diện 3 khu vực trên cả nước gồm: Tuyên Quang, Lâm Đồng và An Giang, nhằm nghiên cứu thực trạng, thực tiễn các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo đang tác động, ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ DTTS tại một số địa bàn đặc thù tôn giáo.
 
Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo. Những phát hiện và kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội thảo sẽ giúp Trung ương Hội LHPN Việt Nam có cái nhìn toàn diện hơn, định hướng việc triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án 8 phù hợp với địa bàn DTTS có tôn giáo và với chỉ đạo trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, để Hội LHPN Việt Nam thực sự làm tốt vai trò đại diện của mình, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, trong đó có một bộ phận không nhỏ phụ nữ DTTS đang theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại hội thảo
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết: Lâm Đồng là tỉnh miền núi ở Nam Tây Nguyên với 10 huyện và 2 thành phố, 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn. Dân số toàn tỉnh ước tính hơn 1,3 triệu người với 47 dân tộc anh em đang sinh sống, nhiều tôn giáo khác nhau với khoảng 826 ngàn tín đồ, tín đồ là đồng bào DTTS gần 225 ngàn người, trong đó tín đồ theo tôn giáo là phụ nữ chiếm khoảng 50%. 
 
Thời gian qua, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào các DTTS nói riêng cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc có tín đồ là phụ nữ DTTS chấp hành đúng giáo lý, giáo luật tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. 
 
Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng thảo luận tại hội thảo
Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng thảo luận tại hội thảo
 
Việc hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, hết sức quan trọng và cần thiết đối với các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh. Trong đó, cần tìm ra những giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức đối với phụ nữ DTTS theo tôn giáo; đảm bảo cho người phụ nữ trong vùng DTTS nói chung, phụ nữ tôn giáo nói riêng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nâng cao trình độ dân trí, tiếp cận khoa học công nghệ trong đời sống, vận dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; nâng cao sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xóa bỏ nạn tảo hôn…
 
Đại diện người có uy tín trong cộng đồng tại Lâm Đồng tham luận
Đại diện người có uy tín trong cộng đồng tại Lâm Đồng tham luận
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ các nội dung trọng tâm liên quan đến thực trạng, thực tiễn các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo đang tác động, ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ DTTS tại một số địa bàn đặc thù tôn giáo như: Rà soát tình hình, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tác động đến tư tưởng đời sống của phụ nữ DTTS theo các tôn giáo tại các địa bàn; các vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và yêu cầu trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ DTTS theo các tôn giáo thời gian tới; rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình, hoạt động can thiệp, hỗ trợ của Hội phụ nữ các cấp tại địa phương trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ DTTS theo tín ngưỡng, tôn giáo… Qua đó, kiến nghị, đề xuất về giải pháp can thiệp, hỗ trợ phù hợp, đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S và Chủ tịch Hội LHPN Lâm Đồng Phạm Thị Ánh Tuyết tặng hoa cho đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S và Chủ tịch Hội LHPN Lâm Đồng Phạm Thị Ánh Tuyết tặng hoa cho đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương

 

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo
TUẤN HƯƠNG