Đề xuất nhiều ý kiến xây dựng Đoàn - Hội - Đội tại Đại hội Đoàn toàn quốc

06:12, 15/12/2022
(LĐ online) - Chiều 14/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục phiên làm việc thứ 2. Tại đây, các đại biểu đã tham gia 6 diễn đàn thảo luận.
 
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đồng chủ trì tổ thảo luận số 6 Diễn đàn “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đồng chủ trì tổ thảo luận số 6 Diễn đàn “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”
 
6 diễn đàn với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Thanh niên xung kích, sáng tạo xây dựng đất nước”, “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”, “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”, “Xây dựng đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”. Các đại biểu tham gia Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến để góp sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
 
Trong Diễn đàn số 1 “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý tưởng để làm rõ hơn các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Thông qua đó củng cố lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lẽ sống cao đẹp cho thế hệ trẻ ngày nay.
 
Tại Diễn đàn số 3 “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể, sâu sắc thêm về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên giai đoạn 2017 - 2022; chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai chương trình. Các đại biểu cũng phân tích cụ thể những mong muốn, nhu cầu và khó khăn của thanh niên hiện nay trên con đường lập thân, lập nghiệp; đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách...
 
Tại các Diễn đàn còn lại, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: Góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong đó chú trọng nội dung công tác quốc tế thanh niên; khai thác các dự án, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng; tăng cường năng lực hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên trong số hóa và khởi nghiệp văn hóa; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đức - trí - thể - mỹ cho thiếu nhi; đề xuất giải pháp nâng cao công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng…
 
VIỆT QUỲNH - NGUYỆT ÁNH