Tập huấn nâng cao năng lực dạy học Giáo dục thể chất Chương trình mới

05:12, 03/12/2022
(LĐ online) - Chiều 3/12, tại thành phố Bảo Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng đã bế mạc lớp tập huấn chuyên môn về Giáo dục thể chất dạy học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho 82 giáo viên trung học phổ thông và 191 giáo viên trung học cơ sở là chuyên viên, cán bộ quản lý và giáo viên các trường học các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc. 
 
Tập huấn chuyên môn thông qua tiết dạy minh họa
Tập huấn chuyên môn thông qua tiết dạy minh họa
 
Nội dung tập huấn bao gồm: Cung cấp kỹ năng xây dựng kế hoạch bài dạy, triển khai dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phân tích, thảo luận, đánh giá và trao đổi kinh nghiệm thông qua tiết dạy minh họa tại lớp học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Các học viên còn được chuyển giao về những kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, cùng trao đổi thống nhất việc xây dựng kế hoạch bài dạy thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo hướng dẫn của Sở GDĐT. Thông qua đợt tập huấn này, các cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên còn chia sẻ kinh  nghiệm về xây dựng kế hoạch phát triển câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học thực hiện theo Thông tư 48 ngày 31/12/2022 của Bộ GDĐT. 
 
Sau đợt tập huấn tại Bảo Lộc, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức triển khai đợt thứ 2 tại Đà Lạt vào 2 ngày 5 và 6/12 cho cán bộ quản lý, chuyên viên và giáo viên Giáo dục thể chất của các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, môn học Giáo dục thể chất là môn bắt buộc đối với tất cả các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
 
Theo lộ trình của Bộ GDĐT, Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng bắt đầu từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Trong đó, môn Giáo dục thể chất ở cả 3 cấp học là 70 tiết/lớp/năm học.  
  
MINH ĐẠO