Tỉ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 95%

05:12, 06/12/2022
(LĐ online) - Ngày 6/12, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
 
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4), Sở Y tế Lâm Đồng đã tăng cường các hoạt động phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19; phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát số lượng đối tượng hiện cần tiêm trên địa bàn, giảm trừ số người tiêm vắc xin do chuyển đi nơi khác, không liên lạc được, đã chết và không đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 
Để đảm bảo tính chính xác của số liệu, Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xác định lại số lượng giảm trừ đối tượng tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và khẳng định lại số liệu giảm trừ của từng địa phương. Tất cả các trường hợp đề nghị giảm trừ do chuyển đi nơi khác, không liên lạc được, đã chết và không đồng ý tiêm phải có danh sách theo từng nhóm đối tượng cụ thể kèm theo, riêng các trường hợp không đồng ý tiêm phải có bản xác nhận không đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19 và cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng về tính chính xác của số liệu.
 
Đến ngày 3/12, Sở Y tế tỉnh đã nhận được văn bản (lần thứ hai) khẳng định lại số liệu giảm trừ của 12/12 huyện, thành phố, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo ý kiến của các đơn vị đề nghị giảm trừ số lượng đối tượng sau khi đã rà soát do chuyển đi nơi khác, không liên lạc được đã chết và không đồng ý tiêm, với tổng số đối tượng đề nghị giảm trừ trong toàn tỉnh là 66.427 đối tượng.
 
Căn cứ kết quả rà soát của UBND các huyện, thành phố và tình hình thực tế, kết quả tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) của tỉnh Lâm Đồng đến ngày 30/11/2022 là 246.076 liều/258.947 người đạt tỷ lệ 95%.
 
AN NHIÊN