Đà Lạt: Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thủ tục

04:12, 06/12/2022
UBND TP Đà Lạt cho biết đang tiến hành thực hiện Dự án “Số hóa hồ sơ thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông” và đạt được những kết quả bước đầu khả quan.
 
Theo đó, đến nay, đã thực hiện số hóa 231.636 thông tin Dữ liệu hộ tịch ( nhóm sổ đăng ký kết hôn, nhóm sổ đăng ký khai sinh; nhóm sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; nhóm sổ đăng ký khai tử) do Phòng Tư pháp quản lý; đang triển khai thực hiện số hóa dữ liệu đất đai.
 
Bắt đầu từ năm 2022, thành phố cũng đã thuê hạ tầng kỹ thuật phục vụ lưu trữ dữ liệu số hóa hồ sơ thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa, và trang bị bổ sung và nâng cấp trang thiết bị, phần mềm Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.
 
Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tiến hành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa được số hóa và vẫn còn hiệu lực, với chỉ tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 20%, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100%.
 
DIỄM THƯƠNG