Đạ Tẻh: Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

THÂN THU HIỀN 16:37, 25/02/2023

(LĐ online) - Từ ngày 25/2 đến 11/3, Huyện đoàn Đạ Tẻh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 4 lớp bồi dưỡng học tập lý luận chính trị cho hơn 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Tại các lớp học, các học viên sẽ được bồi dưỡng 4 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Chị Lê Thị Thu Huyền - Bí thư Huyện đoàn Đạ Tẻh cho biết, việc học lý luận chính trị được xem là một phương thức để từng đoàn viên hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thông qua đó góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng để từ đó vận dụng vào học tập và công tác.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đạ Tẻh cũng đã ban hành hướng dẫn triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên ở cơ sở Đoàn trong toàn huyện nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).