Hội nghị Huyện uỷ Di Linh lần thứ 39

NGỌC NGÀ 16:26, 31/01/2023

(LĐ online) - Chiều 31/1, Huyện uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 39.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 48, ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, căn cứ vào chương trình hành động của Tỉnh uỷ và tình hình thực tiễn của địa phương, huyện Di Linh đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể và đưa ra giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hướng tới mục tiêu phát triển Di Linh nhanh, toàn diện và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; trở thành vùng kinh tế động lực, là trung tâm của tiểu vùng 2 tỉnh bao gồm huyện Di Linh, Đam Rông và phía Tây huyện Lâm Hà. 
Xây dựng đô thị Di Linh là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Di Linh, trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, trung chuyển hàng hóa trong tỉnh và vùng Tây Nguyên. Phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh, khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển các không gian đô thị, không gian sản xuất nông nghiệp hài hoà với không gian cảnh quan rừng đặc trưng và không gian bảo tồn đa dạng sinh học của vùng cao nguyên. 
Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh nguồn nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, duy trì ổn định. Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc.
Đồng thời, tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Di Linh cũng đã đánh giá về  kết quả thực hiện Chỉ thị số 23, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Di Linh và thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định canh, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương trên địa bàn huyện Di Linh.