Phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng Đảng

HÀ NGUYỆT 02:08, 30/01/2023

Năm 2023 được xác định là mốc thời gian tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Và, để khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thực hiện tốt vấn đề nêu gương. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh, đồng nghĩa với việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

NÊU GƯƠNG TRONG XÂY DỰNG Ý CHÍ, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển đối với bản thân và của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là cốt lõi của tinh thần “nêu gương” trong giai đoạn hiện nay.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương trước quần chúng. Người quan niệm: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền; trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến; quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức; muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước; đảng viên đi trước, làng nước theo sau…
Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng được đề cập rất nhiều lần trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Đó là, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã nghiêm cấm một số việc và yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm một số việc, nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Đảng... 
Có không ít ý kiến đồng tình rằng, tinh thần “gương mẫu” của đảng viên được thể hiện, soi chiếu rõ nhất ngay tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Muốn xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa thì bản thân mỗi đảng viên dù đương chức hay nghỉ hưu cũng được thể hiện rất rõ trong việc phát huy vai trò trách nhiệm gương mẫu cùng bà con lối xóm, cùng chi bộ, ban điều hành tổ dân phố chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, Khu dân cư kiểu mẫu. Tại khu chung cư 12A Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, khi thành phố, phường phát động xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, các hộ dân đều đồng loạt tích cực chung tay đóng góp từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất là chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không lấn chiếm đất công sản, đất quy hoạch dùng chung của cả khu chung cư. Theo đó, rất nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến những vi phạm của một số hộ về tự ý san ủi đất nền trái phép, biến đất chung thành đất sử dụng riêng, vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, phá vỡ kiến trúc quy hoạch khối nhà chung cư, gây mất an toàn, vi phạm phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng môi trường… được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngay sau phản ánh chính xác đó, chính quyền địa phương đã mở đợt ra quân xử lý quyết liệt những vi phạm mà người dân phản ánh nhằm lấy lại không gian đất công sản  phục vụ mục đích chung là chỉnh trang xây dựng khuôn viên, bãi để xe, sân chơi thể thao cho người già, trẻ em và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống tại đây. Qua đó, tạo môi trường cảnh quan thông thoáng, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại. Đáng tiếc thay, trong hầu hết các hộ vi phạm tại khu dân cư này lại đều là gia đình đảng viên đương chức và nghỉ hưu. Việc thiếu gương mẫu đó đã làm ảnh hưởng đến thành tích chung của chi bộ tổ dân phố và không được bình xét danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 - đó cũng là minh chứng rõ nét trong thực hiện bình xét thi đua với tinh thần nghiêm túc, công bằng. Qua đây còn soi chiếu rõ nét tinh thần “nêu gương” của một số đảng viên đương chức trong tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú (theo Quy định 213 - QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú”).

Mỗi đảng viên cần nhìn nhận, soi chiếu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Mỗi đảng viên cần nhìn nhận, soi chiếu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

KHƠI DẬY SỨC SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ở thái độ chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân... Vì vậy, trong thời gian tới, để phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, cấp ủy các cấp đã quán  triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng. 
Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương về đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định “Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy, trong tiến trình phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vai trò của cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng.
 Cán bộ là gốc của mọi công việc, cán bộ chính là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với Nhân dân. Để làm tốt vai trò này, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có đức, có tài, có phương pháp và phong cách. Đặc biệt, cán bộ phải thực sự gương mẫu, là “mực thước” để quần chúng Nhân dân noi theo. Cán bộ, đảng viên phải giữ vững đạo đức cách mạng, đó chính là “trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; phải thật sự là tấm gương sáng để Nhân dân noi theo, khắc phục tình trạng, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chưa thật sự gương mẫu…
Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”. Đồng nghĩa với quan điểm đó chính là tinh thần đột phá dám “mở đường” ở những lĩnh vực mới, khó và sẵn sàng tìm giải pháp vì lợi ích của cơ quan, đơn vị, địa phương, khu dân cư nơi mình sinh sống, tựu trung nhất đều hướng tới “vì lợi ích của Nhân dân”...
Tại Lâm Đồng, tinh thần “nêu gương” sẽ tiếp tục được chỉ đạo với toàn hệ thống chính trị, các  tổ chức cơ sở đảng thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 25/2/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động số 42-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Áp dụng hiệu quả trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. 
Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới, kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Một trong những quy định về vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ đó là: “Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”!