Kết nạp 140 đảng viên là nông dân

 D.Q 06:24, 01/02/2023

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh cho biết, năm 2022, Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu 140 cán bộ, hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số hội viên là đảng viên toàn tỉnh lên 7.754 (đạt 4,5% tổng số hội viên). Đây đều là các nông dân sinh hoạt, cư trú và tham gia sản xuất, kinh doanh tại các địa phương, là nông dân sản xuất giỏi cũng như tích cực tham gia các phong trào. Những nông dân trở thành đảng viên đã góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng tại các vùng nông thôn toàn tỉnh. 

Hiện, các cấp Hội đang tích cực bồi dưỡng, động viên, giới thiệu những nông dân tiêu biểu đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần tăng cường sức mạnh của đội ngũ nông dân.