Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sở kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

DUY NGUYỄN 19:02, 24/05/2023

(LĐ online) - Ngày 24/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị do các đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bùi Đình Toan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của từng cá nhân và từng tập thể trong Khối có những chuyển biến tích cực và đã đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự đã trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, của doanh nghiệp trong Khối. Các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, đạo đức kinh doanh gắn với văn hoá doanh nghiệp được nâng cao. 

Trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW đã giúp cho tinh thần trách nhiệm trong tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng ở các cấp ủy đảng trong Khối được nâng lên. Vai trò của tổ chức đảng trong việc tham gia lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường; phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới, uy tín của Đảng tiếp tục được khẳng định. 

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.