Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa VI

MINH ĐĂNG 20:11, 24/05/2023

(LĐ online) - Chiều 24/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị do các đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bùi Đình Toan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cùng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh… Qua đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2020 - 2023. Trong nửa nhiềm kỳ qua, cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp trong Khối đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của tỉnh, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện được mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Nhờ vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong Khối vẫn có bước tăng trưởng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2020 - 2023, doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt 46.008 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 10.851 tỷ đồng và nộp ngân sách 7.912 tỷ đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 8.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng/người/tháng đến 50 triệu đồng/người/tháng; đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa với số tiền 105 tỷ đồng (các số liệu trến được tính đến hết quý I năm 2023).

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và kiểm tra giám sát. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp được 273 đảng viên mới và thành lập 03 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 01 tổ chức cơ sở đảng là Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng. Các cấp ủy đảng trong Khối cũng đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2023 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ VI đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong Khối cũng đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đạt được những kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Cùng với đó, đồng chí cũng phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và gợi mở một số nội dung giải pháp để các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện hiệu quả thời gian tới.