Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tạo sức lan tỏa lớn và hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác

TUẤN HƯƠNG 12:33, 26/05/2023

(LĐ online) - Sáng 26/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021-2023) trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến với điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo ra các hoạt động, các phong trào học tập và làm theo Bác sâu rộng, có sức lan tỏa lớn và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở trong suốt thời gian qua, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện Kết luận số 01 ngày càng đi vào thực chất, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tác động trực tiếp đến suy nghĩ, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm và có hiệu ứng lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong nửa nhiệm kỳ qua và trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy

Qua 2 năm thực hiện hiện Kết luận số 01-KL/TW, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa của Đảng và hàng năm của tỉnh cũng như những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, triển khai thực hiện. Các cấp ủy Đảng đã lựa chọn, xác định nội dung đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.
Việc học tập và làm theo Bác được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, qua đó thúc đẩy việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên thời gian qua đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”…

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy
Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy

Các nội dung, chuyên đề, đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 01 được tuyên truyền thường xuyên, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đến nay, có 128 mô hình mới, cách làm sáng tạo đã và đang được triển khai thực hiện tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh; trên 2.300 mô hình của các chi bộ, cá nhân điển hình… Công tác kiểm tra, giám sát, công tác sơ kết Kết luận số 01 được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện; công tác biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hàng năm. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.000 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời đề xuất các giải pháp để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan rộng trong cộng đồng, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí cũng đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện Kết luận 01 trên địa bàn tỉnh như: việc triển khai học tập, nghiên cứu Kết luận 01 và các chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao; việc gắn học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên, chưa tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chưa thật sự gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…
Từ những hạn chế trên, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi đang tồn tại hạn chế phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp, biện pháp thực sự hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt hơn, đạt kết quả cao hơn, thực chất hơn và phải được thể hiện bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể, không định tính chung chung. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn thể đảng viên, cán bộ công chức trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 6 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy
Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW…; phát huy tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm, “dám đột phá những khâu khó”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xác định đúng và trúng các khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả của công việc, đặc biệt là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả công việc các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 01; chú trọng phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ưu tiên biểu dương, khen thưởng người người lao động trực tiếp, người dân… Qua đó làm dấy lên phong trào thi đua vì khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Dịp này, Câu lạc bộ thiện nguyện Hiểu được trái tim huyện Lâm Hà đã được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 33 tập thể và 40 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
 Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí K’Mák – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí K’Mák – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
 Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt trao bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt trao bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân