Di Linh: Chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

NGỌC NGÀ 05:43, 08/09/2023

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Ở thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Di Linh đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này của năm 2024.

Năm 2023, huyện Di Linh đã tiến hành giao quân về các đơn vị 135/135 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao
Năm 2023, huyện Di Linh đã tiến hành giao quân về các đơn vị 135/135 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao

Trong năm 2023, huyện Di Linh đã tiến hành giao quân về các đơn vị 135/135 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tuy nhiên, tuyển quân năm 2023 vẫn còn những hạn chế. Trong đó phải kể đến việc: Tổ chức họp xét duyệt ở một số địa phương còn mang tính hình thức, nội dung họp xét duyệt chưa chặt chẽ nên sau khi có kết quả khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ vẫn có trường hợp đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn xin tạm hoãn thực hiện NVQS. Công tác quản lý thanh niên sau khi có kết quả khám tuyển, có lệnh gọi nhập ngũ còn lỏng lẻo, để thanh niên đi ra khỏi địa bàn mà không nắm được, quá trình xử lý thanh niên vi phạm gặp nhiều khó khăn, bất cập nhất là nội dung trình tự lập hồ sơ đối với thanh niên vi phạm.

Trung tá Trần Thanh Minh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Di Linh, cho biết: Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2023 và để đảm bảo tốt nhất cho việc tuyển quân năm 2024, Ban CHQS huyện (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Theo đó, Ban CHQS huyện và các địa phương đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân và thanh niên hiểu rõ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nói chung và về quyền, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật NVQS nói riêng.  

Để chủ động và nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 19 ngày 28/4/2023 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của các cấp cơ bản được bổ sung, hoàn thiện đầy đủ theo đúng luật, đúng quy định.

Để nắm và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, ngay từ đầu năm Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan đứng chân trên địa bàn, các trường THPT lập danh sách công dân đủ tuổi 17 và đăng ký bổ sung độ tuổi từ 18-25 báo cáo về Ban CHQS huyện. Hiện đã đăng ký quản lý được 1.055 công dân trong độ tuổi 17; 8.792 công dân độ tuổi 18-25 và 26-27.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành việc phúc tra công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và tổ chức họp để xét duyệt các đối tượng ở cấp thôn, tổ dân phố theo kế hoạch. “Cơ quan thường trực đã cử cán bộ xuống địa bàn cấp thôn, tổ dân phố để theo dõi công tác họp xét các đối tượng ở các đơn vị cơ sở theo quy định. Qua theo dõi, nhìn chung nội dung, thứ tự các bước tiến hành tổ chức họp xét theo đúng hướng dẫn”, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Di Linh thông tin thêm.

Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ về công tác tuyển quân ở thời điểm hiện tại, ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Di Linh đã yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền 19 xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp đối với công tác tuyển quân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và vai trò của Hội đồng NVQS các cấp. Trong thực hiện quy trình tuyển quân phải “tròn khâu”, tổ chức thực hiện bình cử, công khai rộng rãi trong nhân dân, bảo đảm tốt dân chủ ở cơ sở. Kịp thời giải thích những vấn đề còn vướng mắc của thanh niên và gia đình về thực hiện Luật NVQS và các quy định có liên quan như việc miễn, hoãn, chưa gọi nhập ngũ. 

Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện cũng yêu cầu Ban CHQS huyện và các địa phương tập trung đổi mới phương thức, mở rộng dân chủ, bảo đảm công khai, đúng luật định trong xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chú trọng nâng cao chất lượng về mọi mặt, nhất là chất lượng chính trị, ưu tiên tuyển chọn đội ngũ thanh niên trí thức vào quân đội. Gắn công tác tuyển quân với công tác xây dựng nguồn cán bộ cơ sở.

Thực hiện tốt việc công khai kết quả khám sức khỏe, kiểm tra, rà soát hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ cho thanh niên, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tuyệt đối không để kéo dài thời gian sơ tuyển. Ưu tiên tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2, công dân đã tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là những công dân có năng khiếu văn hóa - văn nghệ (biết sử dụng các loại nhạc cụ), thể dục, thể thao, võ thuật để khám sức khỏe tại huyện và tham gia nhập ngũ. 

Ban CHQS huyện và Công an huyện phối hợp làm tốt công tác tuyển chọn nguồn nhập ngũ giữa 2 lực lượng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp trong xác minh lý lịch chính trị và hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ theo quy định. 

Đối với các địa phương có nguồn đảng viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để số đảng viên trên tham gia thực hiện NVQS năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Huyện Di Linh quyết tâm thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo đúng phương châm: “Giao quân đủ, chất lượng cao, giao người nào được người đó, không có loại trả”, trực tiếp góp phần xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng hùng mạnh.