Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng

NGỌC NGÀ 12:43, 29/02/2024

(LĐ online) - Sáng 29/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 15. Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Báo cáo tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban cán sự UBND tỉnh giải trình một số vấn đề tại hội nghị
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban cán sự UBND tỉnh giải trình một số vấn đề tại hội nghị

Những nội dung đưa ra tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh không chỉ trong nhiệm kỳ này mà còn các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, cởi mở, tích cực đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, sát với thực tiễn. Đặc biệt, đối với nội dung tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đã đánh giá công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị, việc cụ thể hóa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân (khách quan, chủ quan). Bí thư các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy đã phát biểu trao đổi, đóng góp  ý kiến về quá trình thực hiện tại địa phương, đó là cơ sở để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới và đề xuất Trung ương những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Tạo – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tạo - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), đây là nội dung đặc biệt quan trọng được Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Trung ương sớm chỉ đạo triển khai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 12/12/2023 để triển khai thực hiện. Các đại biểu đã đóng góp những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những bài học rút ra và có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để tránh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo thêm các vấn đề về công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo thêm các vấn đề về công tác xây dựng Đảng

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn khẳng định, hội nghị đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của toàn Đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới: Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 28 ngày 06/12/2023 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024 để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Khẩn trương triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các địa phương. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ năm 2024 và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, các giải pháp chống thất thu thuế. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đóng góp một số ý kiến về việc điều chỉnh hợp lý các chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đóng góp một số ý kiến về việc điều chỉnh hợp lý các chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đồng thời, xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng vi phạm theo đúng quy định; đặc biệt chủ động đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng.

Tiếp tục quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, làm tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội và lồng ghép các chương trình, dự án để tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

 
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự hội nghị

Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, nhất là an ninh nông thôn, cơ sở, xử lý tốt các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý nghiêm minh đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn tham gia giao thông.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định của Đảng về nêu gương, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo, tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra.