Đoàn thanh tra Quân khu 7 làm việc với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

NGỌC NGÀ 14:40, 28/02/2024

(LĐ online) - Sáng 28/2, đoàn thanh tra quốc phòng Quân khu 7 đã tiến hành thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn thanh tra Quân khu 7 làm việc với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Nội dung thanh tra gồm: Trách nhiệm quản lý nhà nước về việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức; trách nhiệm công vụ của người đứng đầu, cán bộ, nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính, tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm, có nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức…

Thông qua các nội dung thanh tra, đoàn thanh tra quốc phòng Quân khu 7 đã ghi nhận những nỗ lực, cũng như cách làm hay, sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.

Từ kết quả thanh tra trên, đoàn thanh tra quốc phòng Quân khu 7 sẽ tổng hợp để báo cáo Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thanh tra Bộ Quốc phòng để có những chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các đơn vị trong Quân khu nói chung.


Từ khóa:

lâm đồng

quốc phòng

thanh

tranh tra