Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

06:11, 28/02/2024

Năm qua, Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đồng thuận với các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng nỗ lực, đồng hành thực hiện các mục tiêu đề ra.

Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật trong Nhân dân và các tổ chức tôn giáo được MTTQ đặc biệt quan tâm
Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật trong Nhân dân và các tổ chức tôn giáo được MTTQ đặc biệt quan tâm

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023, Tết Giáp Thìn 2024, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã kịp thời có các chủ trương, chính sách hỗ trợ, chăm lo Tết cho các đối tượng, bảo đảm tất cả các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và những người gặp khó khăn trong xã hội có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”… Dư luận Nhân dân trong tỉnh đồng tình và đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cử tri. 

Đặc biệt, dư luận Nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xem xét xử lý, kỷ luật, khởi tố, xét xử các vụ án tham nhũng, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Trong năm qua, kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản ổn định và phát triển, thời tiết tương đối thuận lợi, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, phát triển sản xuất nông nghiệp tăng so với cùng kỳ cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ tăng, nhất là ngành du lịch, vận tải. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện quyết liệt, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và khôi phục phát triển rừng.

Tuy nhiên, Nhân dân trong tỉnh băn khoăn, lo lắng trước tình hình sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn về giá cả, vật tư, vốn, đơn hàng giảm…, dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động, người lao động thiếu việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận công nhân, viên chức, lao động và người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội. Tình hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông, phá rừng vẫn còn xảy ra ở một vài địa phương; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên, khoáng sản có mặt còn hạn chế; tai nạn lao động, đuối nước ở trẻ em; ngập úng cục bộ, sạt lở đất xảy ra ở một số nơi; trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, có tình trạng e ngại, né tránh hoặc thiếu quyết đoán, mạnh dạn trong giải quyết công việc; một số cán bộ, công chức tham nhũng, vi phạm pháp luật, trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp còn phiền hà, chậm trễ, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống người dân, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Để tiếp tục tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân, trí thức và các thành phần xã hội, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân nắm bắt và hưởng ứng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 7/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Vận động Nhân dân đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

MTTQ Việt Nam địa phương, cơ sở trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến của người dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp vận động, thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng... Ngoài ra, kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, trao đổi, nắm tình hình, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, vận động các vị chức sắc, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường mối quan hệ gần gũi, tin cậy với các chức sắc tôn giáo và người tiêu biểu trong dân tộc thiểu số.