Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng quan tâm công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

TUẤN HƯƠNG 03:12, 12/06/2024

Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên là HSSV của trường ngày càng tăng về số lượng, bảo đảm chất lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng kết nạp đảng viên đầu tiên năm 2024 là sinh viên
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng kết nạp đảng viên đầu tiên năm 2024 là sinh viên

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TẠO NGUỒN

Sinh viên Lê Thị Trà My, lớp Cao đẳng Điều dưỡng 11, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị quản lý sinh viên. Đây cũng là đảng viên đầu tiên được kết nạp trong năm 2024 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Trà My là sinh viên luôn phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tích cực đóng góp xây dựng tập thể lớp vững mạnh, năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, được xếp loại xuất sắc cả 5 học kỳ và được tặng thưởng nhiều giấy khen của Đoàn Thanh niên, của nhà trường. “Đứng trong hàng ngũ của Đảng, em cảm thấy tự hào nhưng cũng ý thức trách nhiệm hơn trong học tập và rèn luyện, đây cũng là cơ hội để em trưởng thành hơn”, Trà My chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Dương Quý Sỹ, công tác phát triển Đảng trong HSSV được Đảng bộ nhà trường xem là trách nhiệm, cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 80, ngày 27/12/2023 về phát triển đảng viên là HSSV các trường đại học, cao đẳng, THPT có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động để lãnh chỉ đạo, thực hiện. 

Trong đó, Đảng ủy trường đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên trong HSSV và phân công tổ chức thực hiện cụ thể cho từng chi bộ, đoàn thể. Đồng thời, cử đại diện làm việc với Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường, BCH Chi đoàn, Ban cán sự lớp để nắm tình hình công tác Đoàn và triển khai kế hoạch phát triển đảng viên trong HSSV của Đảng ủy Trường. Bên cạnh đó tổ chức sinh hoạt chính trị về Đảng cho HSSV, lồng ghép trong Diễn đàn lãnh đạo nhà trường đối thoại với HSSV. Hàng năm chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, đưa vào nghị quyết của Đảng bộ chỉ tiêu kết nạp đảng viên là HSSV. Đảng ủy trường cũng chỉ đạo Chi bộ Phòng Đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên và các giáo viên chủ nhiệm rà soát HSSV có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu cho chi bộ, Đảng ủy xem xét đưa vào diện cảm tình Đảng và cử tham gia học tập lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng hàng năm.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG HSSV

Để tiếp tục theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, tuyên truyền, rèn luyện giúp quần chúng ưu tú là HSSV nhận thức sâu sắc hơn về chính trị, tư tưởng, vai trò, trách nhiệm bản thân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cảm tình Đảng. Sau khi học lớp nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận, các quần chúng là HSSV sẽ tham gia CLB Cảm tình Đảng để tiếp tục phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm CLB Cảm tình Đảng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Nguyễn Văn Tới cho hay, CLB có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động để giáo dục, bồi dưỡng, vun đắp ý chí, tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức về Đảng và vai trò của công tác phát triển đảng viên trong HSSV ưu tú; đồng thời, phối hợp với các chi bộ tạo nguồn để phát triển đảng viên trong HSSV nhà trường. 

Thời gian qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã kết nạp được 11 quần chúng ưu tú là HSSV vào Đảng; trong đó năm 2022 kết nạp được 3 đảng viên là sinh viên. Và theo Kế hoạch số 30, ngày 17/1/2024 về phát triển đảng viên trong HSSV của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, hàng năm, Đảng bộ trường thực hiện công tác tạo nguồn và lãnh đạo Chi bộ Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên kết nạp ít nhất 5 quần chúng là sinh viên vào Đảng. 

Theo Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, việc phát triển đảng viên trong HSSV có những thuận lợi và cũng có nhiều khó khăn. Đối với thuận lợi là hệ thống văn bản triển khai, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đầy đủ, cụ thể; các tiêu chí để xét chọn, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp, không còn cao hơn giai đoạn trước đây. Đồng thời, một bộ phận HSSV có nhận thức đúng đắn, có nguyện vọng được tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu vào Đảng; có sự phối hợp giữa chi bộ, đoàn thể trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng trong HSSV. 

Tuy nhiên, hạn chế, khó khăn là việc theo dõi, giúp đỡ HSSV học chương trình 2 năm (trung cấp) khó khăn vì thời gian HSSV học tập ngắn, thiếu thời gian để thực hiện quy trình phát triển đảng viên. Do đó cần xem xét có quy định riêng về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều HSSV chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên cấp ủy, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tổ chức sinh hoạt chính trị về Đảng hoặc các hoạt động để HSSV có nhận thức, động cơ đúng đắn, phấn đấu học tập, rèn luyện, vào Đảng để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bởi đây là nguồn nhân lực không chỉ tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân mà còn là lực lượng nòng cốt để lan tỏa giá trị tư tưởng, nền tảng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho HSSV nhà trường. Qua đó tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đối tượng HSSV nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.