Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

03:10, 24/10/2019

(LĐ online) - Ngày 24/10, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy;...

(LĐ online) - Ngày 24/10, tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn đã tham dự Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức để báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông tin về nội dung “Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong đó, phân tích rõ trách nhiệm, vai trò quan trọng của lực lượng quân đội nhân dân, báo cáo viên cũng nhấn mạnh các giải pháp nhằm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; tạo chuyển biến vững chắc, toàn diện về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng đội quân tinh nhuệ về chính trị và trình độ tác chiến; hiện đại hóa quân đội nhân dân phải đồng bộ cả con người, vũ khí và trang bị...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 7/10 đến ngày 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
 
Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị: Các đại biểu tiếp thu nghiêm túc các nội dung của hội nghị đồng thời chuyển tải đến tận các cơ sở, đảng viên trong đảng bộ, cấp ủy mình phụ trách. Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 và kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV; tuyên truyền về kết quả, nhiệm vụ tình hình phát triển kinh tế - xã hội; những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tình hình biển Đông. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày truyền thống, ngày lễ lớn trong của đất nước thời gian tới.  
 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, trong quá trình tuyên truyền cần xác định rõ trọng tâm các nội dung cần tuyên truyền, tránh dàn trải…
 
DUY DANH