Gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng đào tạo

06:11, 05/11/2019

Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho hay: Tính đến tháng 10/2019, toàn Đảng bộ trường có 182 đảng viên sinh hoạt trong 20 chi bộ trực thuộc (5 chi bộ phòng ban, 13 chi bộ khoa chuyên môn và 2 chi bộ sinh viên)...

Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho hay: Tính đến tháng 10/2019, toàn Đảng bộ trường có 182 đảng viên sinh hoạt trong 20 chi bộ trực thuộc (5 chi bộ phòng ban, 13 chi bộ khoa chuyên môn và 2 chi bộ sinh viên) và 2 ban (Ủy ban Kiểm tra và Ban Tuyên giáo). Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ trường luôn chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên cho 13 quần chúng ưu tú; trong đó, 8/13 trường hợp kết nạp Đảng là sinh viên hệ chính quy, công nhận đảng viên chính thức cho 18 đồng chí là đảng viên dự bị. Đồng thời, Đảng bộ trường đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã cử 40 đồng chí đi học các lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính và 7 đồng chí học lớp Cao cấp Lý luận chính trị. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy nhà trường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đã giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Các chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nội dung cam kết, tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện theo nội dung từng năm gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 10 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra, giám sát với đảng viên và chi bộ. Thông qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của đảng viên và chi bộ; đồng thời, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên. 
 
“Với 20 chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 02-HD/ĐU nhằm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, các chi bộ trực thuộc đã bám sát hướng dẫn và linh hoạt trong triển khai thực hiện nên chất lượng sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các chi bộ và đoàn thể cũng đã chủ động tham gia sinh hoạt, nắm bắt tình hình để báo cáo kịp thời với Đảng ủy những vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết trong hoạt động của chi bộ, đơn vị và đoàn thể… Đảng bộ nhà trường nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh”, Tiến sĩ Lê Minh Chiến cho biết.
 
Từ những kết quả trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tháng 8/2019, Trường Đại học Đà Lạt được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành. 
 
Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
 
Đặc biệt, nhà trường tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo. Theo đó, đã hoàn thành xây dựng kế hoạch hợp tác với Công ty Heuksalim về việc thành lập phòng thí nghiệm phân tích đất và vi khuẩn; triển khai dự án xây dựng phòng thí nghiệm và chương trình đào tạo chuyên ngành an toàn hạt nhân do Quỹ Nghiên cứu khoa học quốc gia Hàn Quốc NRF tài trợ; triển khai dự án thành lập Viện Đào tạo doanh nhân Quốc tế; xúc tiến kế hoạch xây dựng Nhà xã hội trí tuệ nhân tạo và Không gian xã hội trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Đà Lạt… 
 
Trong buổi làm việc với Trường Đại học Đà Lạt về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho rằng, thời gian qua nhà trường đã có sự phát triển toàn diện, đồng thuận, nhiều vấn đề được trường thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển nguồn nhân lực, vì một hình ảnh, vị thế của Trường Đại học Đà Lạt.
 
VIỆT HÙNG