Đại đội Thông tin dã ngoại với mô hình "5 nhất"

05:11, 22/11/2019

Là đơn vị trực thuộc Trung tâm Bảo đảm huấn luyện, Phòng Đào tạo (Học viện Lục quân), Đại đội Thông tin dã ngoại đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc trong huấn luyện, tuần tra... với tinh thần "5 nhất" vinh dự được Bộ Quốc phòng khen thưởng là đơn vị quyết thắng.

Là đơn vị trực thuộc Trung tâm Bảo đảm huấn luyện, Phòng Đào tạo (Học viện Lục quân), Đại đội Thông tin dã ngoại đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc trong huấn luyện, tuần tra... với tinh thần “5 nhất” vinh dự được Bộ Quốc phòng khen thưởng là đơn vị quyết thắng.
 
Giao nhiệm vụ hiệp đồng chỉ thị bảo đảm trên sa bàn trong diễn tập chỉ huy
Giao nhiệm vụ hiệp đồng chỉ thị bảo đảm trên sa bàn trong diễn tập chỉ huy
 
Với đặc thù quân số đông, trình độ không đồng đều, đội ngũ cán bộ luôn trong tình trạng thiếu vắng so với biên chế, tính chất, cường độ công việc nhiều, phức tạp, điều kiện sinh hoạt ăn ở chật chội đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vượt qua tất cả những khó khăn, 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Trung tâm Bảo đảm huấn luyện nói chung, Đại đội Thông tin dã ngoại nói riêng đã phát triển trên cả diện rộng và chiều sâu, được duy trì thường xuyên, liên tục với những mô hình mới, hiệu quả và sáng tạo, thiết thực gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và phong trào thi đua của các ngành; qua đó, thu hút đông đảo lực lượng tham gia, tạo động lực to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thượng úy Trần Viết Sung - Chính trị viên Đại đội Thông tin dã ngoại, Phòng Đào tạo chia sẻ: “Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đã có cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa, phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng. Ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin, liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới…”; những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định vai trò, trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Đặc biệt, luôn đề cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm. 
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ phục vụ diễn tập những năm gần đây có nhiều điểm mới, phức tạp, đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao hơn, cấp ủy - chỉ huy đơn vị đã chủ động nghiên cứu xây dựng mô hình “5 nhất” - xây dựng trên cơ sở đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. 5 nhất, bao gồm: Nhận thức và trách nhiệm phục vụ cao nhất; Công tác chuẩn bị phục vụ tốt nhất; Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt nhất; Chấp hành kỷ luật thao trường nghiêm nhất và cuối cùng là Bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị tốt nhất. 
 
Nét nổi bật của mô hình là khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi phục vụ dã ngoại tại huyện Hàm Tân - tỉnh Bình Thuận. Đây là một điểm mới, xa đơn vị, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, lực lượng phân tán nhiều nơi…
 
Mô hình “5 nhất” đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong toàn đơn vị. Việc phân công nhiệm vụ được cấp ủy - chỉ huy đơn vị lựa chọn đúng người, đúng việc trên cơ sở năng lực, chuyên môn của từng người. Tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua với mục tiêu cụ thể, không chung chung. Kết quả thi đua sẽ là tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên trong năm. 
 
Nét mới sáng tạo trong triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả, đó là đơn vị đã nghiên cứu, xây dựng và phát hành thẻ thi đua với hình thức phong phú, nội dung rõ ràng, ngắn gọn, phát tới từng cá nhân trong đơn vị. Thẻ thi đua được coi là “vật bất ly thân” của mỗi quân nhân, là sự kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của tập thể; đồng thời chính là người bạn tinh thần nhắc nhở thường xuyên mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ diễn tập.
 
Kết quả cuối cùng đạt được của đơn vị đó là 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức đúng đắn và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chất lượng huấn luyện các nội dung đạt kết quả cao. 100% quân số đều có khả năng vận hành thành thạo các máy móc thông tin liên lạc, nhất là máy vô tuyến điện VRH811S. Các phương án bảo đảm thông tin liên lạc được xây dựng và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu mới. Tổ chức và phục vụ diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các trung đội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu cải tiến thành công “thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện VRH811S dung trên xe ô tô”.
 
Mô hình “5 nhất” trong phục vụ diễn tập đã thực sự tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin dã ngoại luôn đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Theo đó, năm học 2018 - 2019 vừa qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đều đạt vững mạnh xuất sắc, được chọn nằm trong đội hình quyết thắng của Phòng Đào tạo. Chi bộ vinh dự được Thủ trưởng Phòng tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, 9 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến. Đơn vị có 2 cá nhân được Thủ trưởng Học Viện Lục quân tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập, góp phần chung vào việc lập thành tích của toàn đơn vị Học viện Lục quân...
 
NGUYỆT THU