Sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với các đơn vị

03:11, 08/11/2019

(LĐ online) - Ngày 8/11, Học viện Lục quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ độ Hà Nội, Binh đoàn 15 năm 2019. 

(LĐ online) - Ngày 8/11, Học viện Lục quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ độ Hà Nội, Binh đoàn 15 năm 2019. 
 
Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa thời gian tới
Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa thời gian tới
 
Tham dự có Trung tướng Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân; Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Chính ủy Học viện Lục quân; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Hoàng Văn Sĩ - Tư lệnh Binh đoàn 15. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân với Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh đoàn 15 đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, đúng nội dung chương trình đã ký kết và đạt kết quả tốt. Hoạt động kết nghĩa giữa Học viện Lục quân và các đơn vị cũng đã được lãnh đạo, triển khai chặt chẽ với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thế mạnh của từng đơn vị. Học viện Lục quân đã giúp đỡ Quân khu 7, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh đoàn 15 đào tạo đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng tốt, tổ chức thông tin khoa học quân sự, hỗ trợ tập huấn chiến dịch, chiến thuật, tham gia diễn tập tác chiến… 
 
Thời gian qua, trên cơ sở nội dung ký kết, Quân khu 7 đã cử 482 đồng chí cán bộ đến đào tạo tại Học viện Lục quân. Học viện Lục quân cũng đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Từ đầu năm 2018 đến nay, có 110 đồng chí cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được Học viện Lục quân tiếp nhận và đào tạo. Học viện Lục quân cũng đã tiếp nhận và đạo tạo 15 cán bộ cho Binh đoàn 15. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Ngoài ra, các đơn vị cũng đã hỗ trợ Học viện Lục quân trong công tác giáo dục - đào tạo; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đi thực tế, tham quan, nghiên cứu tại đơn vị; giúp Học viện thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn. 
 
Hội nghị đã thống nhất phương hướng chung thời gian tới là tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, nội dung kết nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung kết nghĩa phù hợp với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… 
 
Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa thời gian tới.
 
DUY DANH