62/66 TCCS Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ

09:01, 17/01/2020

(LĐ online) - Chiều 16/1/2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

(LĐ online) - Chiều 16/1/2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 
Trao Giấy khen cho các TCCS Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019
Trao Giấy khen cho các TCCS Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019
 
Trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cùng các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCS Đảng tiếp tục có những chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCS Đảng được thể hiện rõ nét; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; vai trò của cá nhân các đồng chí chủ chốt từ Đảng ủy Khối tới cấp cơ sở trong việc nêu gương, nói đi đôi với làm đã có tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; góp phần nâng cao chất lượng TCCS Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Năm 2019, Đảng uỷ Khối kết nạp 145 đảng viên mới (đạt 120,8% chỉ tiêu năm); xét chuyển đảng chính thức cho 132 đồng chí đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt Đảng đi cho 165 lượt đảng viên; tiếp nhận chuyển sinh hoạt Đảng đến cho 70 lượt đảng viên; cho ra khỏi Đảng 2 đồng chí; xóa tên 1 đảng viên; cấp thẻ đảng viên cho 148 đồng chí. Kết quả phân loại chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2019, toàn Đảng bộ có 66/68 TCCS Đảng được xếp loại (02 TCCS Đảng mới thành lập dưới 6 tháng không xếp loại). Trong đó, 62/66 TCCS Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04/66 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ; 17/62 TCCS Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có tổng cộng 58/60 tập thể lãnh đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc được đánh giá xếp loại chất lượng. Trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 37/58 tập thể; hoàn thành nhiệm vụ 4/58 tập thể; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 17/58 tập thể. Toàn Đảng bộ Khối có 2.662/2.748 đảng viên đã kiểm điểm, xếp loại trong năm 2019. Trong đó, có 2.607 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 386 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 49 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 06 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Về nhiệm vụ năm 2020,  Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đưa ra mục tiêu chung là cụ thể hóa chủ đề của Tỉnh ủy năm 2020 “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối năm 2020; chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các TCCS Đảng trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII; phát động thi đua lập thành tích, tạo khí thế sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Dịp này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã trao tặng Giấy khen cho 17 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019, 5 TCCS Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019,  9 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ năm 2015 - 2019.
 
DUY NGUYỄN